BioTech Daily

 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz partnerzy Interizon Pomorski Klaster ICT, Polpharma Biologics, MEDmeetsTech oraz Forum eZdrowia serdecznie zapraszają na BioTech Daily - konferencję o tematyce Life Science.

Z przyjemnością informujemy, że wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz patronatem instytucjonalnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


 BioTech Daily

12 grudnia 2019 r.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Budynek C, Sala ABC, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk


Celem Biotech Daily jest wymiana informacji z zakresu prowadzonych badań i najnowszych projektów biotechnologicznych oraz przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu komercjalizacji.
 
BioTech Daily to 3 bloki tematyczne, a w nich 14 wystąpień ekspertów:

  • NAUKA
  • NOWE TECHNOLOGIE
  • BIZNES

W bloku NAUKA przedstawione zostaną projekty badawczo-rozwojowe w branży medycznej, ale też najnowsze wdrożenia. Między innymi o spotkaniu nauki z naturą i zastosowaniu chitozanu w przemyśle opowie kadra naukowa Chitone sp. z o.o., o rozwoju i badaniach związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów opowiedzą naukowcy z Recepton sp. z o.o. Swoje działania przedstawi również BLIRT S.A. (Biolab Innovative Research Technologies). 

NOWE TECHNOLOGIE to tematy związane z zastosowaniem ICT w medycynie, digital health, drukiem 3D, innowacyjnym sprzętem medycznym. W tej części spotkania zaprezentowane zostaną innowacyjne technologie wdrożone przez AssisTech Sp. z o.o. oraz prace zespołów badawczych współpracujących z Interizon – Pomorski Klaster ICT. O poprawie efektywności interpretacji radiologicznych przy użyciu AI opowie Brainscan.

Blok BIZNES to odpowiedź na pytania jak osiągnąć sukces w branży medycznej, jakie są narzędzia wsparcia inwestycji w badania i rozwój oraz jak wygląda ścieżka komercjalizacji. Podczas tego bloku eksperci Polpharma Biologics przedstawią case study przedsiębiorstwa, a specjaliści z Centrum Transferu Technologii GUMed oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej powiedzą o metodach wsparcia start-upów.

BioTech Daily to doskonała okazja do wymiany wiedzy na temat mechanizmów wsparcia tworzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze zdrowia. Doświadczenia o których opowiedzą start-upy zostaną skonfrontowane z doświadczeniami dużych graczy na rynku medycznym. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jaką rolę odgrywają nowe technologie obecnie oraz jakie rysują się wyzwania w dobie intensywnego rozwoju. 

Wydarzenie jest bezpłatne. Do uczestnictwa zachęcamy wszystkich zainteresowaniach, a w szczególności przedsiębiorców z sektora Life Science, naukowców oraz studentów.
Zapraszamy do obowiązkowej rejestracji.


 

AGENDA - Uwaga aktualizacja! 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, bud. C, sala ABC, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk
 

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji - Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Blok I NAUKA - Projekty naukowo-badawcze  
10:15 - 10:30 Od pomysłu do produktu – łączenie nauki i biznesu w Polsce 
dr Dawid Nidzworski, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej; SensDx S.A. 
10:30 - 10:45 Wykorzystanie hydrożeli chitozanu z rodziny ChitoVelum® w produkcji przemysłowej
dr Grzegorz Gorczyca, Prezes Zarządu Chitone sp. z o.o.
10:45 - 11:00 Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów
dr Tomasz Sitar, Prezes Zarządu Recepton sp. z o.o.
11:00 - 11:15 Rola enzymów w rozwoju nowoczesnych technologii
Paweł Tyliński, Kierownik Działu Sprzedaży, Blirt S.A.
11:15 - 11:30 Przerwa kawowa
Blok II NOWE TECHNOLOGIE - Rozwiązania ICT stosowane w ramach usprawnienia procesów w branży medycznej
11:30 - 11:45 Główne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia
Artur Pruszko, Dyrektor Forum eZdrowia
11:45 - 12:00 Chemoinformatyka w nanotoksykologii
Prof. dr hab. Tomasz Puzyn, Prezes Zarządu, QSAR Lab sp. z o.o.
12:00 - 12:15 Eye tracking w medycynie
dr inż. Bartosz Kunka, Prezes Zarządu AssisTech sp. z o.o.
12:15 - 12:30 Technologia blockchain a bezpieczeństwo sektora bio-tech
Tomasz Filipowicz, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Veriori S.A.
12:30 - 12:45 Przerwa kawowa
12:45 - 13:00 Tworzenie modeli 3D ciała człowieka na bazie TK/MRI na potrzeby wykorzystania w praktyce lekarskiej
dr hab. n. m. Jacek Zieliński prof. Nadzw. GUMed, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
13:00 - 13:15 Zastosowania Virtual Reality w medycynie
Jarosław Patschull, Prezes Zarządu, Integra AV sp. z o.o.
13:15 - 13:30 Brainscan – Poprawa efektywności interpretacji radiologicznych przy użyciu AI
Dariusz Wiśniewski, Dyrektor operacyjny, Brainscan sp. z o.o.
13:30 - 13:45 Wsparcie procesu wyznaczenia wskaźnika SYNTAX na obrazach angiograficznych tętnic wieńcowych
dr inż. Tomasz Dziubich, Wydział ETI, Politechnika Gdańska
13:45 - 14:00  Przerwa kawowa
14:00 - 14:30 PANEL DYSKUSYJNY
Jaką rolę odgrywają nowe technologie w obszarze zdrowia obecnie oraz jakie rysują się wyzwania w dobie intensywnego rozwoju? 

Moderator: Jaśmina Zwierz, Project Manager, Gdański Park Naukowo-Technologiczny;
Paneliści: Monika Lamparska-Przybysz, Business-Science Cooperation Manager, Polpharma; Artur Pruszko Dyrektor Forum e-Zdrowia; Krzysztof Malicki, Prezes Zarządu Excento; Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych PSSE; Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacja Interizon – Pomorski Klaster ICT;
14:30 -14:45 Przerwa kawowa
Blok III BIZNES - Narzędzia wsparcia innowacji – finansowanie i  komercjalizacja
14:45 -15:00 Polpharma Biologics jako nowoczesna firma biotechnologiczna
Tomasz Góralczyk, Dyrektor Administracyjny i Rozwoju Biznesu, Polpharma Biologics
15:00 -15:15 Transfer technologii medycznych, współpraca pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a start-upami
dr Katarzyna Waligóra-Borek, p.o. dyrektora Centrum Transferu Technologii Gdański Uniwersytet Medyczny
15:15 - 15:30 Wspieranie nowych inwestycji przez PSSE – możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego
Jarosław Szponarski, Project Manager, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
15:30 - 15:45 Inteligentne Specjalizacje Pomorza – sposób finansowania inwestycji B+R
Emilia Galas, Bank Gospodarstwa Krajowego
15:45 - 15:50 Zakończenie konferencji
15:50 Obiad i dyskusje kuluarowe