Eco-ON – transgraniczne seminarium wymiany wiedzy

Z powodu rosnącej niepewności i rozprzestrzeniania się na terenie Polski wirusa COVID-19 (koronawirus), mając na względzie Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, podjęliśmy decyzję o przełożeniu daty wydarzenia pn. „Transgraniczne Seminarium Wiedzy Eco-ON” zaplanowanego pierwotnie na 1 kwietnia 2020 r.

Wkrótce poinformujemy Państwa o nowym terminie spotkania.
________________________________________

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do wzięcia udziału w
Transgranicznym Seminarium Wymiany Wiedzy Eco-ON,  
Gdański Park Naukowo-Technologiczny 

Wydarzenie poświęcone będzie tematyce wykorzystania zielonych technologii w celu zmniejszenia zanieczyszczenia na obszarze Południowego Bałtyku oraz wprowadzania nowych rozwiązań ekoefektywnych do przemysłu.
 
Motywem przewodnim seminarium będzie międzynarodowy projekt RBR - „Przywrócenie Żywotności Bałtyku” mający na celu wprowadzenie nowych rozwiązań środowiskowych poprzez zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznych i niepożądanych cząstek do Morza Bałtyckiego.

Drugi blok tematyczny Seminarium dotyczyć będzie nowych technologii w obszarze budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz badań prowadzonych w specjalistycznych Laboratoriach MOLANOTE. Modułowe laboratoria nowoczesnych technologii energooszczędnych to najnowszej generacji zaplecze badawczo-rozwojowe, którego właścicielem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
___________________________________________________________________________________

Due to the growing uncertainty and the spread of the COVID-19 virus (coronavirus) in Poland, for your health and safety reasons, we decided to cancel the event entitled Eco-ON Cross-border Knowledge Exchange Seminar, originally planned for April 1, 2020.

The Seminar will be organized at a later time. 
We will keep you posted.
________________________________________
Pomeranian Special Economic Zone is pleased to invite you to 
the Eco-ON Cross-border Knowledge Exchange Seminar,
which will be held at Gdańsk Science and Technology Park

The event will be dedicated to the use of green technologies to reduce pollution in the South Baltic region and the introduction of new eco-efficient solutions to industry.
The theme of the Seminar will be the international project „RBR-Reviving Baltic Resilience” aimed at introducing new environmental solutions by preventing the entry of dangerous and undesirable particles into the Baltic Sea.

The second thematic block of the Seminar will concern new technologies in the field of energy-saving construction and the use of renewable energy sources, as well as research conducted in specialized MOLANOTE Laboratories. Modular Energy-Saving Modern Technologies Laboratories are the latest generation of research and development facilities owned by Pomeranian Special Economic Zone.