Infopark


BioTech Daily

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gdański Park Naukowo-Technologiczny serdecznie zapraszają na BioTech Daily - konferencję o tematyce Life Science. Celem BioTech Daily jest wymiana informacji z zakresu prowadzonych badań oraz najnowszych projektów biotechnologicznych, przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu komercjalizacji, a także umożliwienie sieciowania zainteresowanych podmiotów.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Doradztwo w zakresie możliwości finansowania na rozwój działalności innowacyjnej, dni otwarte Wirtualnego Biura oraz wizyty studyjne młodzieży to propozycje Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która po kolejny  włącza się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt, który promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest w ponad 170 krajach świata już od 2008 roku.