Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH)

Komisja Europejska wybrała konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) / Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) / Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T) jako jedno z 11 krajowych centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce. 

Na obszarze całej Unii Europejskiej wybrano ponad 150 ośrodków tego typu, którym nadano status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub - EDIH). Jako ośrodki gromadzące wiedzę doświadczenie i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji, będą one pełniły kluczową funkcję regionalnych punktów kompleksowej obsługi (ang. one-stop-shop), w których firmy znajdą kompleksowy zestaw informacji i usług oraz skorzystają z niezbędnej infrastruktury umożliwiającej im zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju w ramach cyfrowej i zielonej transformacji.

One stop shop

Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu - od audytów poziomu digitializacji oraz szkoleń, poprzez demonstracje cyfrowych rozwiązań, wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Łącznie planowanych jest wyświadczenie ponad 1600 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP będą dostępne w większości nieodpłatnie. Dla sektora MŚP wsparcie będzie miało formę pomocy de minimis.

Nad całym procesem czuwać będzie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna / Gdański Park Naukowo-Technologiczny, który zapewni wsparcie w zakresie kompleksowej obsługi klienta: od pierwszego kontaktu, poprzez kierowanie do Partnerów Konsorcjum świadczącym usługi z zakresu transformacji cyfrowej, po monitorowanie sytuacji po skorzystaniu ze wsparcia. Wsparciem z zakresu cyfrowej transformacji objętych zostanie ok. 560 odbiorców.

Wartość projektu to 3 mln EUR (50% pozyskano z grantu Komisji Europejskiej, kolejne 50% pozyskanych zostanie ze źródeł krajowych).

Specjalizacje i usługi PDIH

Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Szczegółowy zakres świadczonych usług wkrótce.

Usługi podzielono na 4 kluczowe kategorie: 
  1. Skills & Training (zwiększające świadomość, kompetencje, kwalifikacje, umiejętności cyfrowe)
  2. Test before invest (dające możliwość wypróbowania danego rozwiązania, sprawdzenia jego działania w obecnych warunkach eksploatacyjnych, dokonania analizy przedwdrożeniowej oraz oceny zasadności jego wdrożenia – jeszcze przed poniesieniem jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych na jego zakup)
  3. Suport to find investments (wspierające w ocenie możliwości finansowania i poszukiwaniu dostępnych optymalnych źródeł dofinansowania do tych części inwestycji (zakup środków trwałych, infrastruktury lub innych elementów niezbędnych w procesie cyfrowej transformacji), które wykraczają poza ofertę PDIH)
  4. Innovation ecosystem and networking (pozwalające na nawiązanie szerokiej sieci kontaktów, relacji biznesowych skutkujących trwałą współpracą poza strukturami PDIH)

Konsorcjum PDIH

W całe przedsięwzięcie zaangażowanych jest 31 podmiotów z obszaru trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie których będą prowadzone działania i udzielane będzie wsparcie.

Partnerzy

Wsparcie udzielane jest przez 20 Partnerów Konsorcjum (firmy, software house, dostawcy technologii, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe i szkoleniowe), doświadczonych swoich branżach i zajmujących się szeroko pojętą cyfrową transformacją, robotyzacją, przemysłem 4.0., digitalizacją, w ramach bieżącej działalności.

Partnerzy Stowarzyszeni

Konsorcjum PDIH wspierane jest również przez 11 Partnerów Stowarzyszonych (parki naukowo-technologiczne, podmioty zabezpieczające aspekty prawne wdrażanych technologii, instytucje naukowe oraz podmioty członkowskie sieci Enterprise Europe Network (EEN)).