Laboratoria INVICTA będą przeprowadzać testy w kierunku koronawirusa

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA, zlokalizowane od 2008 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3, otrzymały akceptację Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie testów genetycznych wykrywających koronawirusa. Dzięki tej decyzji zwiększy się liczba wykonywanych badań, a co za tym idzie wykrywalność zakażeń. W ciągu doby laboratorium jest w stanie wykonać od 1 tys. do 2 tys. badań.
Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA to największe prywatne laboratorium genetyczne na Pomorzu.


- Gdański Park Naukowo-Technologiczny jako miejsce, gdzie spotyka się nauka, technologia i biznes, nie pozostał bierny na obecną sytuację w kraju wywołaną pandemią koronawirusa. Parkowe przedsiębiorstwa – między innymi INVICTA – przy wsparciu Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, czynnie włączyły się w pomaganie i wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań w walce z niewidzialnym przeciwnikiem. Cieszymy się, że nasz partner stanął przed tak wielkim wyzwaniem, a nasza odpowiedź w tej kwestii może być tylko jedna: wsparcie, solidarność i odpowiedzialność. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by w miarę możliwości wspomóc każdą naszą firmę w podjętych działaniach mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 – mówi Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych Radosław Wika.

Badania wykonywane są metodą rtPCR, która była już od wielu lat wykorzystywana w Laboratorium. Aby  INVICTA mogła wykonywać testy na koronawirusa potrzebna była jednak aprobata resortu zdrowia.
W dniu wczorajszym INVICTA otrzymała wiadomość z Ministerstwa Zdrowia, że złożone zgłoszenie zostało zaakceptowane i Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA zostaną dopisane do listy laboratoriów COVID.

W ostatnich tygodniach ośrodek intensywnie przygotowywał proces diagnostyczny, tak by był on dostosowany do restrykcyjnych wymogów zgodnych ze standardami WHO (Światowej Organizacja Zdrowia) i CDC (Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób). 
Laboratorium posiada m.in. roboty przygotowujące próbki do diagnostyki rtPCR i wysokoprzepustowy automat do izolacji DNA oraz kilka urządzeń do diagnostyki genetycznej. Dzięki temu,  już teraz jest w stanie wykonać od 1 tys. do 2 tys. badań w kierunku obecności koronawirusa na dobę. W przyszłości przepustowość może jeszcze wzrosnąć.

Projekt wspiera także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zaoferowała pomoc w rozszerzonym dostępie do infrastruktury organizacyjnej i technicznej w siedzibie firmy w GPNT w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3:

- Na obecnym etapie rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, niezwykle ważne jest zwiększenie potencjału możliwości diagnostyki u pacjentów z podejrzeniem zakażenia. Ufamy i mamy nadzieje, iż decyzja o podjęciu badań w laboratoriach INVICTA znacząco wpłynie na możliwość ograniczania zasięgu epidemii na Pomorzu i wszędzie gdzie można pomóc. Laboratoriom INVICTA oferujemy pełne nasze wsparcie w procesie przygotowania i realizacji testów w siedzibie firmy na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Cieszymy się, że możemy pomóc tak ważnej sprawie dla bezpieczeństwa nas wszystkich – tłumaczy wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Prezes Przemysław Sztandera.

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA będą kolejnym dużym ośrodkiem w Gdańsku, wykonującym testy na koronawirusa zgodne ze standardami WHO (Światowej Organizacja Zdrowia) i CDC (Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób).