2022 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Dodano

13.01.2023

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym 2022 rok był bardzo intensywny i pełen wyzwań. Wzbogaciliśmy naszą ofertę usług dla firm, skoncentrowaliśmy działania na rozwoju startupów, realizowaliśmy innowacyjne projekty, zorganizowaliśmy oraz uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, przeprowadziliśmy szereg wizyt studyjnych, nawiązywaliśmy nowe relacje, a całość naszej ciężkiej pracy mogliście obserwować w mediach społecznościowych, gdzie byliśmy niezwykle aktywni!


Społeczność GPN-T

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w dużej mierze stawiamy na przedsiębiorstwa technologiczne, innowacyjne i startupy. Na koniec minionego roku nasz Park był miejscem dla rozwoju 60 przedsiębiorstw, które łącznie zajmują 97,18 % dostępnej powierzchni. W 2022 r. do naszej społeczności dołączyło 10 nowych firm. 

Funkcjonująca od dwóch lat Strefa Co-Work również nieustannie się rozwija. Obecnie środowisko  liczy 75 przedsiębiorców (w tym 40 start-upów!), którzy łącznie zajmują przestrzeń o wielkości ponad 500 m2. W 2022 r. otworzyliśmy dwie nowe strefy: Laboratorium Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku. 

Transfer pomocy de minimis dla przedsiębiorstw w Parku wyniósł blisko 2 mln złotych, a wsparcie uzyskały 42 podmioty. 

Projekty i Współpraca

  • European Digital Innovation Hub 

Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoi dziś cała Europa, a w ślad za nią także polscy przedsiębiorcy, jest automatyzacja i cyfryzacja. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, pod skrzydłami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w 2022 r. zawalczył (wraz z 25 polskimi kandydatami wybranymi w preselekcji krajowej) o status European Digital Innovation Hub (jako Pomeranian Digital Innovation Hub - PDIH). Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską i uzyskał 50% europejskiego dofinansowania. O kolejne 50% krajowego dofinansowania Park zawnioskuje w 2023 r.

Projekt realizowany będzie w Konsorcjum złożonym z 31 Partnerów z obszaru 3 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Specjalnością PDIH będzie świadczenie usług z zakresu doradztwa, testowania i wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Realizacja usług rozpocznie się jeszcze w tym roku. Nad całą realizacją projektu czuwać będzie GPN-T, jako jego Koordynator i Lider Konsorcjum. 
Na obszarze całej Unii Europejskiej wybrano łącznie 136 Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub - EDIH).
 
  • URBAN TECH

W minionym roku kontynuowaliśmy realizację międzynarodowego programu inkubacji startupów w ramach projektu „URBAN TECH - Value chain innovations in emerging Health Tech, Smart City and Greentech industries addressing the challenges of a smart urban environment” finansowanego z programu Horyzont 2020. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum instytucji otoczenia biznesu i parków naukowo-technologicznych z Estonii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Słowenii, Niemiec, Austrii, Portugalii i Polski. Jego celem jest rozwój i wzrost konkurencyjności europejskich startup-ów i MŚP poprzez stymulowanie tworzenia innowacji produktowej i usługowej w branżach: Health Tech, Green Tech i Smart City. 

W ramach projektu w GPN-T zorganizowaliśmy URBAN TECH Hackathon #Gdańsk. Podczas dwóch dni wydarzenia 26 startupów z Estonii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii prezentowało swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie zielonych technologii oraz inteligentnych miast. Zespoły po dostarczeniu w styczniu 2023 r. szczegółowej propozycji swojego rozwiązania otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 9500 euro na dalszy rozwój swojego pomysłu oraz mentoring  międzynarodowych ekspertów-praktyków z wielu różnych dziedzin. Akceleracja tych podmiotów będzie realizowana w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym we współpracy z europejskimi parkami naukowo-technologicznymi.

  • Programy akceleracyjne 

Mechanizmy wsparcia startupów w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym obejmowały różnego rodzaju inicjatywy i programy, których celem była pomoc młodym przedsiębiorstwom w rozwoju ich działalności. 
W 2022 r. skoncentrowaliśmy się szczególnie na programach akceleracyjnych tj. intensywnych, kilkutygodniowych programach, które kończyły się prezentacją osiągnięć startupów przed gronem potencjalnych użytkowników, klientów czy inwestorów. W GPN-T przeprowadzonych zostały cztery programy akceleracyjne: LifeScience, Eco-On, Hej StartUp, oraz UrbanTech. W ramach wszystkich programów startupy otrzymały mentoring, szkolenia, dostęp do specjalistycznego sprzętu i narzędzi, a także możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami i klientami. Każde wydarzenie było miejscem spotkań i wymiany doświadczeń między startupami i partnerami korporacyjnymi, co może być bardzo pomocne dla młodych przedsiębiorstw, które szukają możliwości nawiązania nowych kontaktów i zdobycia doświadczenia z branży. W ramach wszystkich konkursów zgłoszono ponad 100 aplikacji z czego do fazy głównej zaproszono ponad 40 podmiotów, z pulą przyznanych grantów na poziomie ok. 0,5 mln złotych.

  • Eksperci GPN-T

Nasi eksperci wykorzystując wiedzę i doświadczenie z zakresu nowych technologii, ICT, Ekoenergetyki brali udział w procesie preselekcji oraz jako Członkowie Panelu Ekspertów w ramach projektu „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów” (realizowanego przez Miasto Olsztyn/Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w ramach programu POPW 1.1.1). Łącznie podczas obu etapów Eksperci ocenili  134 innowacyjne pomysły. 

Eksperci GPN-T aktywnie uczestniczyli również w Komitetach Inwestycyjnych międzynarodowych hackathonów programu URBAN TECH (realizowanego w ramach programu Horyzont 2020) na Litwie, w Finlandii i Gdańsku. W 2022 r. braliśmy również udział w roli ekspertów oceniających i mentorów podczas Preparation Camp konkursu Hej Startup.

  • Klaster Zielonych Technologii

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna kontynuowała  działania w utworzonym wraz z zagranicznymi Partnerami Transgraniczny Klastrze Zielonych Technologii (Cross-border Green Technologies Cluster), w którym pełni rolę Koordynatora. Wyjątkowość Klastra polega na tym, iż jest to międzynarodowa platforma współpracy oparta na Modelu Potrójnej Helisy obejmująca swoim działaniem m.in. Polskę, Szwecję, Litwę i Danię. Dzięki współpracy z Klastrem realizowany był transgraniczny projekt SOVtBAL, a także trwają prace nad kolejnymi projektami.

  • Laboratoria Molanote 

W minionym roku podpisano 9 umów na realizację specjalistycznych usług badawczych w Modułowych Laboratoriach Nowoczesnych Technologii Energooszczędnych. Redystrybucja pomocy de minimis wyniosła 229 498,08 zł.

Wydarzenia i inicjatywy 
Można powiedzieć, że 2022 był rokiem wydarzeń i spotkań!

Z usług Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w minionym roku skorzystało 187 podmiotów. Łącznie nasze CKS obsłużyły 1678 różnego rodzaju wydarzeń.
Po dwóch latach ograniczeń na dobre powróciliśmy do tradycyjnej formy organizacji konferencji, spotkań, meetupów, wizyt studyjnych oraz warsztatów, których łącznie zorganizowaliśmy w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym blisko 50.  

Spotkaliśmy się z Wami również przy okazji naszych flagowych konferencji Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego, Eco-On Technologie Ekoefektywne, Pomorskie Dni Druku 3D: retrospection, BioTech Daily oraz nowego wydarzenia, które na stałe wpisze się do naszego kalendarza – Wyzwania Robotyzacji

Dla naszych Parkowiczów zorganizowaliśmy dwa spotkania networkingowe – coroczne spotkanie dla Najemców podsumowujące nasze działania oraz Mikołajkowy Turniej Piłkarzyków Stołowych. Do użytku oddana została strefa dla rowerzystów – zewnętrzna wiata rowerowa, szatnia, szafki oraz prysznice, dokonaliśmy także renowacji patio przy budynku C, gdzie w słoneczne przedpołudnie można napić się kawy i  zrelaksować. 
Dwukrotnie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Robotyków SKALP, zorganizowaliśmy dni otwarte prototypowni Space4Makers. Październikowe wydarzenie odbyło się w ramach Nocy Innowacji festiwalu Digital Poland, podczas której pod osłoną nocy odkrywaliśmy tajemnice nowych technologii.  

Nie zapomnieliśmy także o naszych milusińskich! We współpracy z Edu-Przedszkolem otworzyliśmy na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego punkt opieki dziennej dla dzieci z Ukrainy. Reaktywowany został również projekt edukacyjny „Firmy GPN-T widziane oczami dziecka” w ramach którego przedszkolaki mogą zobaczyć czym zajmują się nasze Parkowe przedsiębiorstwa. 

Na początku roku zostaliśmy powitani w gronie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP - International Association of Science Parks and Areas of Innovation) skupiającego parki technologiczne z całego świata. Na okazję do wymiany doświadczeń nie trzeba było długo czekać, bo już w ostatnim tygodniu września reprezentacja Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uczestniczyła w 39. Światowej Konferencji IASP w Sewilli, której tematem przewodnim były „Zielone i cyfrowe zmiany napędzane innowacjami: rola ekosystemów innowacji”. W ciągu czterech intensywnych dni eksperci GPN-T brali udział w warsztatach podczas których poznali dobre praktyki w zakresie akceleracji i inkubacji najlepszych Parków Naukowo-Technologicznych na świecie, a także dowiedzieli się jak stwarzać jeszcze lepsze Warunki dla rozwoju biznesu.

Nieustannie rozwijaliśmy również nasze media społecznościowe, które każdego dnia wypełnialiśmy informacjami o odbywających się wydarzeniach, nowościach, ciekawych odkryciach, nowinkach ze świata nauki oraz sukcesach naszych i Waszych.  

W 2022 r. nadal stanowiliśmy zgrany, ambitny i kreatywny Zespół, który w swoich działaniach starał się jak najlepiej sprostać oczekiwaniom społeczności GPN-T. W 2023 r. z pewnością nie zabraknie nowych wyzwań i projektów, których już nie możemy się doczekać! Dziękujemy, że byliście z nami.
 

Zobacz również

#PoznajcieGPNT: 11X

>

#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

>

#PoznajcieGPNT: AT Systems sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Byte Barrel sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Camdrone

>