Specjalistyczne usługi doradcze

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych oferowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach działalności GPN-T, które zostały stworzone z myślą o przedsiębiorcach pragnących osiągnąć nowy poziom konkurencyjności i efektywności swoich firm. Dzięki naszym usługom możesz podnieść obroty i zyski swojego przedsiębiorstwa, ale także obniżyć koszty działalności oraz poszerzyć rynki zbytu.

Dlaczego warto wybrać doradzwo PSSE?
 • Indywidualne podejście - precyzyjnie dostosowujemy zakres usług do unikalnych potrzeb przedsiębiorcy i jego preferencji. Każdy nasz klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego każde doradztwo jest starannie dostosowane do specyfiki Twojego biznesu.
 • Doświadczenie i eksperckie sugestie - nie oferujemy standardowych rozwiązań. Dzielimy się z Tobą naszym bogatym doświadczeniem i eksperckimi sugestiami, które sprawią, że Twoja firma wyjdzie na prowadzenie w swojej branży.
 • Standardy najwyższej jakości - każde działanie realizujemy zgodnie z najwyższymi standardami świadczenia usług. Dbamy o najwyższą jakość naszych usług, a regularne monitoringi gwarantują, że każdy krok podejmowany przez PSSE przynosi oczekiwane rezultaty.
 • Eksperci dla najlepszych wyników - jeżeli potrzebujesz specjalistycznej wiedzy branżowej, której nie posiadamy w zasobach PSSE, posiadamy bazę wykwalifikowanych ekspertów zewnętrznych. Twoje sukcesy są dla nas priorytetem.

Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na współpracę z PSSE i spraw, aby Twój biznes osiągnął szczyt swojego potencjału.

Opis usługi

Gdański Park Naukowo-Technologiczny oferuje kompleksowe specjalistyczne doradztwo w zakresie suchego prototypowania dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza usługa skupia się na efektywnym rozwoju innowacyjnych produktów, minimalizacji ryzyka i kosztów. Wspieramy klientów w opracowywaniu skutecznych prototypów biznesowych, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na analizie danych rynkowych, co z kolei minimalizuje ryzyko i zwiększa szanse na sukces tworzonych rozwiązań.

Nasza usługa ma na celu wsparcie w opracowaniu konkretnych funkcjonalności oczekiwanych od prototypu, znacznie ograniczając koszty operacyjne na późniejszym etapie wdrożenia do produkcji. Metoda "suchego prototypowania" czyli "prototypowania biznesowego" pozwala firmom lepiej zrozumieć, jak ich pomysły zareagują na rynek. Nasze podejście skupia się na potrzebach klientów, analizie rynkowej i osiągnięciu sukcesu biznesowego. Głównym celem jest zapewnienie sukcesu rynkowego dla tworzonych rozwiązań oraz wspieranie innowacyjnego podejścia do rozwoju produktów i usług.

Opracowanie prototypu w suchym prototypowaniu może dokonywać się w dwóch ścieżkach. W ścieżce podstawowej opracowuje się wyłącznie prototyp biznesowy pomysłu rozwiązania, w ścieżce rozszerzonej prototyp biznesowy może zostać wzbogacony o wizualizację, stworzenie prototypu MVP lub uzupełniony o proces testowania.


Ścieżka podstawowa

Ścieżka podstawowa polega na stworzeniu prototypu biznesowego, który jest elastycznym modelem biznesowym projektowanego rozwiązania. Głównym narzędziem prototypowania w tej ścieżce jest szablon modelu biznesowego, który pomaga w opracowaniu modelu biznesowego rozwiązania i dostosowywania go do potrzeb użytkowników oraz opracowaniu strategii rozwoju i wdrożenia. 

Elementy ścieżki:
 • Ustalenie celów projektowych.
 • Opracowanie analizy strategicznej klienta.
 • Określenie założeń dotyczących tworzenia prototypu.
 • Opracowanie prototypu biznesowego.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 

Ścieżka rozszerzona

Ścieżka rozszerzona może obejmować wizualizację rozwiązania (przygotowanie prototypu MVP) oraz inne elementy pogłębiające, między innymi takie jak:
 • Poszerzone analizy biznesowe (badania desk research, analiza konkurencji, analiza trendów, itp.).
 • Warsztaty kreatywne z udziałem klienta.
 • Wizualizacja rozwiązania (przygotowanie prototypu MVP – prototypu o niskim poziomie odwzorowania).
 • Testowanie rozwiązania (badanie opłacalności, wykonalności i atrakcyjności).
Elementy ścieżki rozszerzonej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich wycena przebiega indywidualnie.

 

Dysponujemy

 • drukarką 3D FORMLABS FUSE 1+ 30W o objętości druku: 165×165×300 mm - dzięki czemu od projektu do produkcji funkcjonalnego prototypu lub gotowego produktu to kwestia godzin. Fuse 1+ jest kluczem do bezpośredniej produkcji za pomocą druku 3D SLS niedrogich i funkcjonalnych produktów. Gotowe części, które tworzy drukarka 3D Fuse 1+, są trwałe, elastyczne i szczegółowe, są również w stanie wytrzymać rygorystyczne testy funkcjonalne;
 • ploterem HP Design Jet T650 24;
 • urządzeniem wielofunkcyjnym.
 

Korzyści związane z prototypowaniem

 • redukcja kosztów i ryzyka - suche prototypowanie umożliwia analizę i weryfikację innowacyjnych pomysłów bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z pełnym wdrożeniem;
 • optymalizacja procesów - dzięki opracowaniu modelu biznesowego można zidentyfikować i wyeliminować nieefektywne procesy na wczesnym etapie, co prowadzi do optymalizacji operacji i redukcji kosztów;
 • szybszy czas wprowadzenia na rynek – pomoc ekspertów w przeprowadzeniu analizy modelu biznesowego pozwala na reagowanie na potrzeby rynku i skraca czas potrzebnego na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek;
 • wzrost innowacyjności - proces prototypowania stymuluje kreatywność i innowacyjność w firmie, zachęcając pracowników do myślenia poza utartymi schematami i generowania nowych, wartościowych pomysłów;
 • współpraca z ekspertami - przedsiębiorcy korzystający z suchego prototypowania mają możliwość współpracy z doświadczonymi doradcami i ekspertami, co znacząco zwiększa jakość i efektywność opracowywanych prototypów;
 • zwiększenie szans na pozyskanie inwestorów - przedstawienie dobrze opracowanego prototypu biznesowego może znacząco zwiększyć szanse na pozyskanie inwestorów, ponieważ pokazuje realny potencjał i przemyślane podejście do realizacji projektu.
 

Grupa docelowa

Oferta suchego prototypowania może być skierowana do różnych grup odbiorców, w szczególności:
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • startupów
 • firm i organizacji działających w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Osoby do kontaktu

Anna Zielińska

Project Manager,
Zespół ds. rozwoju inicjatyw strategicznych

Anna Zielińska

Project Manager

Zespół ds. rozwoju inicjatyw strategicznych


603 700 010
a.zielinska@strefa.gda.pl

Anna Wróbel

Główny Specjalista ds. digital marketingu,
Dział Organizacyjno-Prawny

Anna Wróbel

Główny Specjalista ds. digital marketingu

Dział Organizacyjno-Prawny


 
Formularz >
Cennik
Cennik webinarów

Opis usługi

Specjalistyczna usługa doradcza, skupia się na asyście przy wdrażaniu ścieżki rozwoju firm z sektora MŚP. Oferujemy bezpośrednie wsparcie w trakcie negocjacji z inwestorem oraz akcelerację przedsiębiorstw z dziedzin wysokich technologii, pomagając w realizacji założonych planów.

Celem naszej usługi jest zbadanie intencji, potencjału i potrzeb rozwiązania, a następnie przeprowadzenie go przez poszczególne etapy rozwoju. Pomagamy w pozyskaniu inwestora i opracowaniu strategii wejścia na rynek. Nasza usługa ma na celu rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie procesu wdrożenia innowacji lub znacząco ulepszonych procesów technologicznych, wyrobów lub usług.


Etap 1: Opracowanie prezentacji pomysłu/projektu/produktu

Pierwszy etap koncentruje się na przygotowaniu klienta do efektywnej prezentacji przed inwestorami i interesariuszami. Charakterystyka etapu obejmuje:
 • Tworzenie prezentacji od podstaw (w przypadku braku gotowej prezentacji).
 • Weryfikacja i poprawa istniejącej prezentacji.
 • Przygotowanie przedstawiciela klienta do publicznego wystąpienia.
Celem jest stworzenie atrakcyjnej i profesjonalnej prezentacji, a także przygotowanie przedstawiciela do skutecznego wystąpienia publicznego.
 

Etap 2: Rozwój pomysłu/projektu/produktu

Drugi etap skupia się na wyznaczaniu działań prowadzących do rozwoju pomysłu, dobra czy projektu klienta. Charakterystyka etapu obejmuje:
 • Pozyskanie i zweryfikowanie informacji na temat planów rozwoju klienta.
 • Identyfikację możliwości, problemów i celów zgodnych z metodą SMART.
Etap ten obejmuje gromadzenie i uporządkowanie informacji, szczegółowe planowanie oraz identyfikację celów i działań zgodnych z wyznaczoną wizją i możliwościami.

Nasza specjalistyczna usługa doradcza łączy w sobie wiedzę ekspercką, doświadczenie i praktyczne podejście, wspierając przedsiębiorstwa w osiąganiu sukcesów na rynku.

Wspólnie z nami przenieś swój pomysł na wyższy poziom rozwoju i innowacji.
 

Dysponujemy

 • cyfrowym flipczartem SAMSUNG FLIP 55" dającym wiele możliwości personalizacji jak i możliwość przesyłania w czasie rzeczywistym treści na inny duży wyświetlacz. Ekran Flip można udostępniać, nawet gdy tablica podłączona jest do urządzenia osobistego. Funkcja ta doskonale sprawdza się podczas prezentacji, pozwalając przekazać informacje większej publiczności;
 • monitorem interaktywnym NEWLINE ELARA z wygodną obsługą dotykową połączoną z zestawem do komunikacji zdalnej. Jest to idealny zestaw do prowadzenia spotkań w trybie zdalnym lub hybrydowym; 
 • telewizorem na statywie jezdnym.


Korzyści z realizacji usługi

 • profesjonalne wsparcie niezależnie od obecnego etapu rozwoju;
 • przygotowanie się do wystąpienia publicznego;
 • zwiększenie szans na pozyskanie inwestora;
 • opracowanie skutecznej strategii wejścia na rynek;
 • przyśpieszenie rozwoju firmy.
 

Grupa docelowa


Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:
 • startupów
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Osoby do kontaktu

Wojciech Leonowicz

Główny Specjalista ds. Rozwoju Startupów,
Zespół ds. rozwoju inicjatyw strategicznych

Wojciech Leonowicz

Główny Specjalista ds. Rozwoju Startupów

Zespół ds. rozwoju inicjatyw strategicznych


601 993 611
w.leonowicz@strefa.gda.pl
 
    

Radosław Wika

Dyrektor,
Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Radosław Wika

Dyrektor

Gdański Park Naukowo-Technologiczny


Z wykształcenia ekonomista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej potwierdzone realizacją kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych oraz doświadczeniem w zarządzaniu zespołami projektowymi.

Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy, w tym europejskich.
Praktyk w transferze technologii oraz w realizacji projektów B+R.


Formularz >
Cennik
Cennik webinarów

Opis usługi

W dynamicznym otoczeniu biznesowym, zdolność do wprowadzania innowacji staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, Gdański Park Naukowo-Technologiczny prezentuje specjalistyczną usługę doradczą, która skupia się na analizie kompetencji menedżerskich odpowiedzialnych za wdrażanie innowacyjności w działaniach przedsiębiorstwa.

Nasza usługa ma na celu zidentyfikowanie luk w kompetencjach kadry menedżerskiej i zaproponowanie obszarów do rozwoju osobistego. Wzmocnienie tych kompetencji przyczyni się do zwiększenia poziomu innowacyjności w zespole, co z kolei przyniesie liczne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Korzyści związane z podniesieniem poziomu innowacyjności
 1. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej - poprzez podniesienie kompetencji menadżerskich, firma może wyprzedzić zmiany na rynku, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej.
 2. Elastyczne dopasowanie do otoczenia - innowacje pozwalają przedsiębiorstwu elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe.
 3. Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa - kompetencje pracowników stanowią istotny element kształtujący wartość firmy, a ich rozwój przekłada się na wartość przedsiębiorstwa.
 4. Obniżenie kosztów - efektywne zarządzanie innowacjami przyczynia się do optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.
 5. Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacjom: lider innowacji o odpowiednich kompetencjach kształtuje kulturę organizacyjną, stymulującą kreatywne pomysły i motywującą pracowników do działań innowacyjnych.


Ścieżka 1: Audyt kompetencji menadżerskich

 1. Spotkanie eksperta z menedżerem podczas którego przeprowadzony zostanie audyt kompetencji innowacyjności - diagnoza kompetencji menadżerskich wpływających na wdrażanie innowacyjności na podstawie analizy zachowań w obszarach: myślenia strategicznego, przywództwa, zarządzania zespołem, motywowania, otwartości na zamiany, tworzenia rozwiązań.
 2. Weryfikacja luk kompetencyjnych oraz zaproponowanie obszaru do rozwoju osobistego w wybranym kierunku. 
 3. Wygenerowanie raportu dot. kompetencyjności menadżera w zakresie zachowań stymulujących innowacyjność.
 4. Możliwość organizacji spotkania online z wiodącymi jednostkami naukowymi na świecie lub ekspertami ze sektora prywatnego.Ścieżka 2: Usługa Live Streaming

Usługa w zakresie live streamingu jest zaprojektowana, aby wzmocnić kompetencje pracowników branży kreatywnej i organizacji eventów na żywo. Obejmuje wstępną ocenę potrzeb i przygotowanie usługobiorcy do efektywnego wykorzystania narzędzi do streamingu.

Live streaming to usługa doradcza rozwijająca umiejętności cyfrowe, które obejmują odpowiedzialne i krytyczne wykorzystanie technologii cyfrowych w nauce, pracy i życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe wykraczają poza samą obsługę komputera i oprogramowania, skupiając się na praktycznym stosowaniu tej wiedzy w różnych sytuacjach.


Dysponujemy
 • Epiphan Pearl Mini - mobilnym i uniwersalnym systemem typu all-in-one do produkcji, transmisji i nagrywania wideo na żywo. Zapewnia on możliwość rejestrowania, strumieniowania i przełączania jednocześnie do 3 źródeł Full HD oraz podłączania dowolnego źródła wideo lub kamery. Pearl Mini umożliwia pracę z niemal wszystkimi źródłami HDMI, SDI i DVI (przez adapter HDMI). Epiphan Pearl Mini pozwala zaprojektować własne układy scen, czy layout transmisji;
 • cyfrowmy flipczartem SAMSUNG FLIP 55" - wszechstronne narzędzie, które znacznie usprawnia proces prezentacji i współpracy. Dzięki możliwości personalizacji treści, przesyłania ich w czasie rzeczywistym oraz interaktywnemu interfejsowi. Funkcja przesyłania treści na większe wyświetlacze sprawdza się doskonale podczas prezentacji, pozwalając przekazać informacje większej publiczności.
 

Grupa docelowa

Usługa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które poszukują przewagi konkurencyjnych i chcą rozwijać kulturę innowacji. Obejmuje kadrę kierowniczą MŚP, start-upów kreujących nowe rozwiązania, produkty i usługi. Naszym usługobiorcom zależy na rozwoju, podejmowaniu nowych wyzwań oraz wdrażaniu nowości w branży. Przedsiębiorstwa z aspiracjami do bycia liderem na rynku znajdą w naszym wsparciu klucz do osiągnięcia swoich celów.

Osoba do kontaktu

Jaśmina Zwierz

Project Manager,
Zespół ds. wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności

Jaśmina Zwierz

Project Manager

Zespół ds. wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności603 573 377
j.zwierz@strefa.gda.pl

Formularz >
Cennik
Cennik webinarów

Opis usługi

Specjalistyczna usługa doradcza polegająca na wspomaganiu przedsiębiorstwa oraz kierowników projektów badawczo-rozwojowych w tworzeniu dynamicznych międzynarodowych zespołów badawczych. Usługa opiera się na aktywnym pozyskiwaniu partnerów, integracji zespołów oraz sieciowaniu środowiska naukowego i przedsiębiorstw, co umożliwia efektywne wdrażanie innowacji na rynku.

Głównym celem usługi jest tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, których efektem będzie przygotowanie do wdrożenia innowacji za pomocą kontaktów i wysiłków poszczególnych członków zespołów i stowarzyszonych jednostek.

Usługa oparta jest na aktywnym pozyskiwaniu partnerów do zespołów badawczych, facylitacji, integracji i sieciowaniu regionalnych MŚP, korporacji, środowiska naukowego z tożsamymi podmiotami zagranicznymi. Usługa obejmuje również pomoc już istniejącym zespołom badawczym w znalezieniu nowych partnerów lub członków przy wykorzystaniu bazy danych partnerów, ekspertów i jednostek naukowych.

Elementami usługi Global Team Lab są (do wyboru):
 

I. Kluczowe etapy działania

 1. Opracowanie planu tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych - skuteczne tworzenie i zarządzanie międzynarodowymi zespołami badawczymi jest kluczowe dla sukcesu projektów o globalnym zasięgu. Opis procesu organizacji takich zespołów obejmuje np. dobór ekspertów, integrację zespołu, omówienie postępów.
 2. Wytypowanie potencjalnych członków zespołów - w procesie ekspansji na rynki zagraniczne, wytypowanie i zaangażowanie właściwych osób do zespołu stanowi kluczowy element sukcesu. Starannie wyselekcjonowany zespół może przyspieszyć rozwój, zminimalizować ryzyko oraz ułatwić dostosowanie się do specyfiki rynku docelowego. Proces selekcji członków zespołów obejmuje m.in: analizę potrzeb przedsiębiorstwa, rekrutację międzynarodowych talentów, ocenę kompetencji i doświadczenia, wspieranie procesu integracji, zarządzanie zespołem, podtrzymywanie zaangażowania.
 

II.Opcjonalne etapy działania

 1. Wsparcie w opracowaniu strategii promocji.
 2. Wsparcie w opracowaniu planu działań badawczo-rozwojowych.
 3. Wstępna analiza rynków europejskich i światowych.
 4. Pomoc w wytypowaniu rynku/rynków docelowych.
 5. Wsparcie w opracowaniu strategii wprowadzenia produktów na rynek.
 6. Pomoc w opracowaniu wstępnego planu marketingowego.
 

Dysponujemy

 • cyfrowym flipczartem SAMSUNG FLIP 55" - wszechstronne narzędzie, które znacznie usprawnia proces prezentacji i współpracy pomiędzy rozproszonym zespołem. Umożliwia personalizację treści, przesyłanie ich w czasie rzeczywistym oraz interaktywność;
 • monitorem interaktywnym NEWLINE ELARA - posiadającym wygodną obsługę dotykową połączoną z zestawem do komunikacji zdalnej. Idealny zestaw do prowadzenia spotkań w trybie zdalnym lub hybrydowym.
 

Korzyści z realizacji usługi

 • zbudowanie międzynarodowego zespołu badawczego: dostęp do sieci ekspertów z różnych regionów świata;
 • nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych: współpraca z instytucjami wspierającymi biznes, w celu budowania wartościowej sieci kontaktów;
 • wnikliwa analiza i strategia: dokładne zrozumienie celów i potrzeb przedsiębiorcy oraz opracowanie spersonalizowanej strategii ekspansji.
Usługa Global Team Lab została zaprojektowana z myślą o wspieraniu przedsiębiorców w procesie budowania zespołów. Doświadczenie zespołu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i szerokie spektrum oferowanych usług pozwalają dostarczyć kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu. 


Grupa docelowa

Global Team Lab to innowacyjna usługa stworzona specjalnie dla tych, którzy pragną przyspieszyć postęp w dziedzinie badawczo-rozwojowej i wprowadzać na rynek zaawansowane technologicznie rozwiązania, w tym:
 • przedsiębiorstwa MŚP z województwa pomorskiego i okolic,
 • kierownicy projektów badawczo-rozwojowych będący przedstawicielami MŚP,
 • kierownicy projektów o zdefiniowanych potrzebach będący przedstawicielami MŚP.

Osoby do kontaktu

Katarzyna Balcewicz

Project Manager,
Zespół ds. rozwoju inicjatyw strategicznych

Katarzyna Balcewicz

Project Manager

Zespół ds. rozwoju inicjatyw strategicznych601 675 588
k.balcewicz@strefa.gda.pl


Paulina Miller

Główny Specjalista,
Zespół ds. wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności

Paulina Miller

Główny Specjalista

Zespół ds. wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności667 600 080
p.miller@strefa.gda.pl

Formularz >
Cennik
Cennik webinarów
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”. Liderem Projektu jest Gmina Miasta Gdyni – Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia, a Partnerami Fundacja Gospodarcza i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.4 Otoczenie Biznesu, Poddziałanie 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.