Projekty

Projekty w trakcie realizacji

W tej sekcji znajdziesz informacje o wszystkich projektach aktualnie realizowanych przez Zespół Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Realizując swoją misję Park uczestniczy w wielu projektach, które w dużej mierze finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej >

Projekty zrealizowane

Informacje na temat programów i projektów zrealizowanych przez Zespół Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, które w dużej mierze były finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Dowiedz się więcej >
 

Autorskie projekty

Edukacyjne projekty skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu zapoznanie ich ze specyfiką wybranych zawodów, nowych technologii i przedsiębiorczości oraz wsparcie młodych ludzi w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Dowiedz się więcej >