Startupy

Gdański Park Naukowo-Technologiczny jako ośrodek stymulujący rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę, koncentruje się na wspieraniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu.

Dlatego stwarzamy warunki i przestrzeń  przyjazne dla startupów i ich funkcjonowania. W naszym Parku miejsce do inkubacji i rozwoju swoich projektów z  sektora wysokich technologii znalazło wiele startupów. Inicjujemy i realizujemy dedykowane startupom programy akceleracyjne, m.in. Space3ac Intermodal Transportation.

Strefa Akceleracji

Program akceleracyjny dostarczający młodym przedsiębiorcom specjalistyczną wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia niezbędne do rozwoju ich innowacyjnych pomysłów biznesowych, wspierający startupy na każdym etapie ich rozwoju, od prototypowania do pierwszych sukcesów na rynku. W ramach programu akceleracyjnego, który jest organizowany w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, startupy otrzymują wsparcie na każdym etapie swojego rozwoju, od prototypowania do pierwszych sukcesów na rynku.

Dowiedz się więcej > 

Akceleracja

Gdański Park Naukowo-Technologiczny organizuje liczne programy i wydarzenia dedykowane osobom, które mają pomysł na biznes, ale szukają wsparcia w jego rozwoju zarówno w postaci szkoleń, mentoringu jak i współpracy, a nawet dofinansowania do dalszego rozwoju projektu.

Dowiedz się więcej > 

Inkubator Technologiczny

Program przeznaczony dla nowo powstałych przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 3 lata o wysokim potencjale rozwojowym. Oferta inkubatora dobierana jest indywidualnie do potrzeb przedsiębiorców, zakłada między innymi preferencyjne warunki wynajmu powierzchni w GPN-T, opiekę merytoryczną, dostęp do infrastruktury technicznej czy mentoring biznesowy. 

Dowiedz się więcej >