Wydarzenia cykliczne

Gdański Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z licznymi partnerami organizuje cykliczne konferencje wpisujące się w zagadnienia z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza: technologii offshore i portowo-logistycznych, technologii interaktywnych, technologii ekoefektywnych oraz technologii medycznych. 

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

Spotkanie dedykowane podmiotom prowadzącym działalność w ramach pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza technologie offshore i portowo-logistyczne (ISP 1) poświęcone wymianie poglądów dotyczących nowoczesnych technologii w gospodarce morskiej.

Edycja 2020 >     Edycja 2022 >     Edycja 2023 >

Eco-On Technologie Ekoefektywne

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy do dialogu oraz wymiany informacji w zakresie technologii ekoefektywnych oraz propagowanie idei polityki zrównoważonego rozwoju w tym w szczególności odpowiedzialności za środowisko naturalne. Organizatorzy umożliwiają przedsiębiorcom zaprezentowanie wyzwań związanych z wdrożeniem innowacyjnych badań do przemysłu, dobrych praktyk oraz barier, a także sposobów ich pokonywania.

Edycja 2020 >      Edycja 2021 >      Edycja 2022>     Edycja 2023 >

Wyzwania Robotyzacji

Mając świadomość rozwoju nowych gałęzi technologii związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych, wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, również rynku pracy organizujemy Konferencję Wyzwania Robotyzacji. Wydarzenie jest miejscem do rozmów zarówno integratorów systemów, instytucji odpowiedzialnych za kształcenie kadr przemysłu przyszłości oraz przedsiębiorstw.

Edycja 2022>     Edycja 2023 >

Pomorskie Dni Druku 3D

Konferencja organizowana przy współpracy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w partnerstwie z firmą BIBUS MENOS. Wydarzenie skierowane do przedsiębiorstw nastawionych na rozwój, ekspertów oraz pasjonatów druku 3D.

Edycja 2020 >      Edycja 2021 >      Edycja 2022>     Edycja 2023 >

BioTech Daily

Konferencja jest okazją do rozmów o ekosystemie przedsiębiorstw biotechnologicznych na pomorzu oraz barierach i szansach na rozwój tego sektora z perspektywy start-upu. Wydarzenie ma na celu pokazanie potencjału trójmiejskich przedsiębiorstw z branży medycznej i biotechnologicznej, służy wymianie informacji w zakresie prowadzonych prac B+R oraz projektów.

Edycja 2019 >      Edycja 2020 >      Edycja 2021 >      Edycja 2022>      Edycja 2023>