39. Światowa Konferencja IASP – inspiracje i innowacje

Dodano

05.10.2022

W ostatnim tygodniu września przedstawiciele Parków Naukowo-Technologicznych i eksperci z całego świata spotkali się na 39. Światowej Konferencji IASP aby w Sewilli omówić rolę, jaką ekosystemy innowacji mogą pełnić na rzecz zwalczania największych zagrożeń, przed którymi stoi dziś świat.

Tematem tegorocznej konferencji, której gospodarzem był Park Naukowo-Technologiczny Cartuja w Sewilli, były „Zielone i cyfrowe zmiany napędzane innowacjami: rola ekosystemów innowacji”, czyli sposoby na jakie ekosystemy innowacji mogą wspierać zielone i cyfrowe zmiany w różnych sektorach, a także nowe metody, które wdrożą w tym celu w przyszłości.
Na konferencji nie zabrakło delegacji z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który na tegorocznej konferencji został oficjalnie przywitany w gronie członków IASP jako jeden z 28 nowych Parków Naukowo-Technologicznych i Dzielnic Innowacji z całego świata.

Przedstawiciele GPN-T razem z reprezentantami Krakowskiego Parku Technologicznego, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia mieli okazję poznać najnowsze trendy i dobre praktyki z całego świata. W ciągu czterech intensywnych dni eksperci GPN-T brali udział w warsztatach podczas których poznali dobre praktyki w zakresie akceleracji i inkubacji najlepszych Parków Naukowo-Technologicznych na świecie, a także dowiedzieli się jak stwarzać jeszcze lepsze Warunki dla rozwoju biznesu.Międzynarodowe Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (IASP - International Association of Science Parks and Areas of Innovation) skupia parki technologiczne z całego świata. Stowarzyszenie jest zarówno współzałożycielem jak i partnerem innych organizacji, które działają na rzecz innowacji, rozwoju ekonomicznego i transferu wiedzy. W styczniu tego roku Gdański Park Naukowo-Technologiczny został członkiem stowarzyszenia, jednocześnie stając się czwartym Parkiem w Polsce, który został przyjęty w poczet członków IASP.

Więcej informacji > 

Zobacz również

(R)ewolucja przemysłowa. Czy transformacja cyfrowa jest odpowiedzią na kryzys?

>

#PoznajcieGPNT: 11X

>

#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

>

#PoznajcieGPNT: AT Systems sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Byte Barrel sp. z o.o.

>