International Conference on Artificial Intelligence and Cybersecurity 2023

Dodano

17.11.2023

Komisja Legal Tech przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników po raz drugi zorganizowała międzynarodową  konferencję na temat Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa „International Conference on Artificial Intelligence and Cybersecurity. Business. Algorithm. Law. 

Centralnym punktem dyskusji były prawne i biznesowe implikacje sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, a także wyzwania, jakie stwarzają one zarówno dla przedsiębiorstw, jak i prawników w szybko zmieniającym się krajobrazie technologicznym. W świetle ostatnich osiągnięć, m.in. takich jak wprowadzenie ChatGPT, praktyka prawnicza i świadczenie usług prawnych uległy znaczącym przemianom. Branża stoi przed nowym obszarem możliwości, a także nowych zagrożeń i wyzwań. Tempo zmian jest zdumiewające, co powoduje potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych, aby nadążać za tymi zmianami.

W czasie panelu „Europejskie centra innowacji cyfrowych” jednym z prelegentów był Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych PSSE, który opowiedział na czym polegać będzie obsługa prawda świadczona w ramach Pomeranian Digital Innovation Hub, którego Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Gdański Park Naukowo-Technologiczny są koordynatorami. Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych już niedługo sfinansuje usługi transformacji cyfrowej za wiele milionów złotych. W ramach Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie oferować wsparcie prawne, co jest usługą dość wyjątkową na tle innych EDIH.

Łącznie planowanych jest wykonanie ponad 1600 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP oraz sektora administracji publicznej będą dostępne w większości nieodpłatnie. Okręgowa Izba Radców Prawnych jest jednym z partnerów PDIH. 

Uczestnikami V panelu dyskusyjnego moderowanego przez Jarosława Parzuchowskiego, Interizon byli: Anto Recio, Science and Technology Park of Extremadur, Dr Yan Zhenjun, World Intelligent Incubation Network oraz Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zobacz również

Jak zostać dostawcą dla US ARMY

>

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała blisko 17 mln zł na wsparcie startupów

>

Odkrywanie Estonii: The land of zebracorns and digital innovation

>

2023 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

>

Best Coding Marathon 2024

>