BioTech Daily za nami

Dodano

13.12.2019

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się konferencja o tematyce life science p.n. BioTech Daily. Dla licznie przybyłych uczestników była to doskonała okazja do wymiany informacji z zakresu prowadzonych badań, najnowszych projektów biotechnologicznych, przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu komercjalizacji oraz umożliwienie sieciowania zainteresowanych podmiotów. Konferencję otworzył Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej witając przybyłych gości.


Blok I poświęcony projektom naukowo-badawczym

rozpoczął się od prezentacji dr Dawida Nidzworskiego z Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz firmy SensDX S.A. dotyczący łączenia nauki i biznesu w Polsce. Dr Grzegorz Gorczyca, Prezes Zarządu Chitone sp. z o.o. opowiedział o wykorzystaniu hydrożeli chitozanu z rodziny ChitoVelum w produkcji przemysłowej, a Prezes Zarządu Recepton sp. z o.o. przedstawił sposób funkcjonowania platformy technologicznej zaprojektowanej do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów. Tą część konferencji zakończyło wystąpienie Pawła Tylińskiego, Kierownika Działu Sprzedaży firmy Blirts S.A., który w jak najprostszy sposób przedstawił rolę enzymów w rozwoju nowoczesnych technologii.

II Blok tematyczny poświęconym nowym technologiom.

Dyrektor Forum eZdrowia, Artur Pruszko, wskazał w swojej prelekcji główne wyzwania cyfrowej transformacji jakie obecnie mają miejsce w obszarze zdrowia. Trudne zagadnienie dotyczące chemoinformatyki w nanotechnologii w interesujący sposób przybliżył prof. dr hab. Tomasz Puzyn, Prezes Zarządu QSAR Lab sp. z o.o., a Wiceprezes Zarządu AssisTech sp. z o.o. opowiedział o Eye trackingu w medycynie. Artur Sachno, Wiceprezes Zarządu Veriori S.A. zwrócił natomiast uwagę na ważne zagadnienie, jakim jest technologia blockchain a bezpieczeństwo sektora bio-tech.
 
W dalszej części spotkania, pozostając wciąż w tematyce rozwiązań ICT stosowanych w ramach usprawnienia procesów branży medycznej swoją prelekcję wygłosił dr hab. n. m. Jacek Zieliński prof. Nadzw. z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku odnosząc się do zagadnień tworzenia modeli 3D ciała człowieka na bazie TK/MRI na potrzeby wykorzystania w praktyce lekarskiej. Prezes Zarządu Integra AV sp. z o.o., Jarosław Patschull, przeniósł wszystkich w świat rozszerzonej rzeczywistości mającej zastosowanie w medycynie, a Dariusz Wiśniewski, Dyrektor Operacyjny w firmie Brainscan sp. z o.o., pozostając w tematyce VR oraz AI, przedstawił w jaki sposób można poprawić efektywność interpretacji radiologicznych przy użyciu sztucznej inteligencji. Ostatnim prelegentem w tej części konferencji był Adam Brzeski z Politechniki Gdańskiej, którego wykład dotyczył wsparcia procesu wyznaczenia wskaźnika SYNTAX na obszarach angiograficznych tętnic wieńcowych.


Blok nowe technologie zakończył się panelem dyskusyjnym moderowanym przez Jaśminę Zwierz, Project Managera z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, do którego zaproszeni zostali Artur Pruszko z Forum eZdrowia, Krzysztof Malicki, Prezes Zarządu Excento, Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych, PSSE oraz Jarosław Parzuchowski reprezentujący Fundację Interizon. Dyskusja dotyczyła roli odgrywanej obecnie przez nowe technologie w obszarze zdrowia oraz rysujących się wyzwań w dobie intensywnego rozwoju. Prelegenci w swojej rozmowie skupili się na start-upach medycznych, analizie zostały poddane dane z raportu „start-upy medyczne w Polsce” sporządzonego m.in. przez partnera konferencji MEDmeetsTECH. Radosław Wika jako specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich wypowiadał się w kwestii finansowania startupów. Jarosław Parzuchowski skonfrontował się z trudnym pytaniem – Czy w przyszłości będą nas leczyć roboty? Krzysztof Malicki, reprezentując również Politechnikę Gdańską, opowiedział o start-upach medycznych wywodzących się z tej uczelni oraz ich sukcesach, a Artur Pruszko wyraził swoje zdanie w tematyce Big Data w medycynie. Dyskusja przebiegała w naprawdę interesujący sposób, a uczestnicy mieli okazję poznać różne punkty widzenia w zakresie jednego zagadnienia.

Blok III zagadnienia związane z narzędziami wsparcia innowacji


Ostatni blok, kończący konferencję, opierał się na zagadnieniach związanych z narzędziami wsparcia innowacji, głównie dotyczący tematów finansowania i komercjalizacji. Rozpoczęciem tematów biznesowych był wykład Tomasza Góralczyka, Dyrektora Administracyjnego i Rozwoju Biznesu Polpharma Biologics, który po krótce przybliżył funkcjonowanie firmy Polpharma Biologics. Dr Katarzyna Waligóra-Borek, p.o. dyrektora Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiedziała jak wygląda współpraca pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a start-upami, a Jarosław Szponarski, Project Manager w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przedstawił formy wspierania nowych inwestycji przez PSSE oraz w jaki sposób możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego przez przedsiębiorców inwestujących na terenach strefy. Ostatnie wystąpienie podczas BioTech Daily dotyczyło Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz sposobu finansowania inwestycji B+R, o których opowiedziała Emilia Galas z Banku Gospodarstwa Krajowego
Dzień pełen naukowych wrażeń zakończył się dyskusjami kuluarowymi. 

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych partnerów – Interizon – Pomorski Klaster ICT, MEDmeetsTech, Polpharma Biologics, Forum eZdrowia – dziękujemy, że byliście z nami w tym ważnym dniu i wspieraliście nas w przygotowaniach BioTech Daily. Dziękujemy także Ministerstwu Rozwoju oraz Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu za objęcie konferencji patronatami – honorowym i instytucjonalnym. Podziękowania należą się również wszystkim przybyłym gościom za poświęcony czas i chęć wysłuchania wykładów przygotowanych przez naszych prelegentów. Mamy nadzieję, że był to dla was dzień pełen naukowych wrażeń.

Zobacz również

Życzenia wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Znamy zwycięzcę Konkursu Hej StartUP

>