Case study GPN-T

Dodano

17.09.2020

Jaka jest rola Parku Naukowo-Technologicznego? Jak wygląda organizacja, zarządzanie czy strategia tego typu instytucji? Jakie są w niej warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla sektora MŚP?

O tych i wielu innych zagadnieniach dotyczących Parków Naukowo-Technologicznych mogli dowiedzieć się słuchacze podczas drugiego dnia szkolenia online „Inkubatory i akceleratory – krok po kroku. Parki naukowo technologiczne w Polsce – zarządzanie, rozwój, współpraca międzynarodowa” realizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.
 
15 i 16 września odbyło się dwudniowe webinarium dla przedstawicieli ukraińskich Agencji Rozwoju Regionalnego (ARR) w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej realizowanego w ramach programu Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP”.
 
Radosław Wika Dyrektor naszego Parku na przykładzie case study GPN-T przedstawił schemat działania parków N-T. oraz priorytetowe działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sam Park na wstępnie pokazany została na filmie wykonanym z drona, a następnie omówiono sposób jego funkcjonowania od struktury organizacyjnej, misji i wizji, po promocje i komunikację oferowanych usług. Dyrektor powołując się na liczne przykłady przedsiębiorstw opowiedział o ekosystemie innowacyjności oraz ofercie Parku. Przedstawiona została także strategia wsparcia firm i zakres oferowanych usług.

W drugiej części prezentacji Dyrektor zaprosił słuchaczy na wirtualny spacer na żywo po nowo powstającej przestrzeni Spacemaker, by pokazać że nasz Park to nie tylko biura, ale także laboratoria i prototypownie. Na blisko 400 m2 powstanie nowe miejsce tworzone dla startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw i wynalazców, którzy będą mogli realizować swoje nieszablonowe pomysły. Przestrzeń zostanie podzielona na kilka części, w tym Protolab2, a także Digital Innovation Hub związany z Przemysłem 4.0 realizowany przez firmę VoiceLab we współpracy ze Stowarzyszeniem Robotyków Skalp, którego Prezes Mariusz Dyrda opowiedział słuchaczom webinaru o współpracy z PSSE w tworzonej przestrzeni Spacemaker. Podczas spaceru można było zobaczyć między innymi powierzchnie przeznaczoną pod boxy gdzie innowatorzy będą mogli prowadzić część swoich indywidualnych prac nad prototypami, drukarki do szybkiej pracy prototypowej, łazika czy pracujące ramie robota. Otwarcie przestrzeni Spacemaker już wkrótce!

Zobacz również

#PoznajcieGPNT: 11X

>

#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

>

#PoznajcieGPNT: AT Systems sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Byte Barrel sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Camdrone

>