Demo Day Akceleracji Biznesów Społecznych

Dodano

09.08.2023

Zapraszamy do udziału w Demo Day Akceleracji Biznesów Społecznych, który organizowany jest w dniu 23.08.2023 przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Program miał na celu wsparcie podmiotów, które realizują cele społeczne i ekonomiczne oraz wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej poprzez dopasowany program mentoringowy i wsparcie finansowe.
Celem Programu było zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Akceleracja miała za zadanie wzmocnienie potencjału rozwojowego PES w tym w szczególności wsparcie w zakresie powstawania i realizacji nowych pomysłów i inicjatyw oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom.

Uczestnicy zaprezentują swoją działalność przed potencjalnymi inwestorami, klientami czy partnerami. Podczas wydarzenia przyznany zostanie dodatkowy Grant dla Uczestnika, który zdecydowanie wyróżnił się na tle pozostałych, osiągając największy postęp i rokując najlepsze wyniki biznesowe w dalszym rozwoju.

Agenda Demo Day Akceleracji Biznesów Społecznych

09:00

Rejestracja uczestników

09:15

Przywitanie gości

09:30

Gość Specjalny: Biznes zorientowany na klienta czyli praktyczne aspekty związane z metodą Design Thinking

10:15

Prezentacje Podmiotów Ekonomii Społecznej I grupa

11:15

Przerwa kawowa + wystawa na stoiskach

11:30

Prezentacje Podmiotów Ekonomii Społecznej II grupa

12:30

Gość Specjalny: Współpraca i partnerstwo w zakresie ekonomizacji PES w usługach społecznych

13:15

Wyłonienie laureatów Grantu II

13:45

Lunch

14:30

Speed dating z uczestnikami


Do zobaczenia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym!

Zobacz również

Informacje od Zarządu PSSE

>

Informacja dla przedsiębiorców

>

Home office – jak efektywnie pracować z domu?

>

Życzenia wielkanocne

>

Tydzień pod znakiem popularyzacji branży IT

>