Akceleracja podmiotów ekonomii społecznej – DEMO DAY OWES

Dodano

25.08.2023

Przystępując do organizacji Akceleracji Biznesów Społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” aktywnie zaangażowaliśmy się w zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej na lokalnym rynku. Akceleracja miała za zadanie wzmocnienie potencjału rozwojowego PES w tym w szczególności wsparcie w zakresie powstawania i realizacji nowych pomysłów i inicjatyw oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom.

W ramach programu przedsiębiorcy otrzymali nie tylko finansowe wsparcie, ale także dostęp do mentorów i ekspertów w różnych dziedzinach, co pozwala im na rozwój swoich umiejętności i zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia skutecznego biznesu społecznego. Przedsiębiorcy uczyli się jak radzić sobie z wyzwaniami, takimi jak zarządzanie ryzykiem, zdobywanie funduszy, a także jak rozwijać swoje umiejętności przywódcze.

Wraz z końcem sierpnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym podsumowaliśmy cały projekt podczas Gali Finałowej - Demo Day. Zakwalifikowane podmioty miały szansę zaprezentować swoje pomysły przed Komitetem Inwestycyjnym, klientami oraz partnerami. Wydarzenie poprzedziły kilkutygodniowe prace rozwojowe pod czujnym okiem opiekunów, mentorów i ekspertów. 

Podjęte przez przedsiębiorców problemy dotykały bardzo zróżnicowanych obszarów i branż:
 • Fundacja Pomocy Rodzinie BERIT – utworzenie sklepu internetowego, w którym sprzedawane będą koszulki, upominki, wyroby regionalne, książki, własna twórczość muzyczna itp.; 
 • Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja – realizacja warsztatów i spotkań pokazujących możliwości ograniczenia konsumpcji oraz ilości odpadów, poprzez nadawanie drugiego życia rzeczom;
 • Fundacja Anielskie Ranczo – Przywrócenie wartości Rzemiosłom Starym, które jednocześnie będąc wyparte przez przedmioty wytwarzane mechanicznie;
 • Fundacja Moja Przygoda – stworzenie miejsca przyjaznego kobietom (rodzaju świetlicy terapeutycznej) oraz przeprowadzenia cyklu spotkań aktywizujących dla kobiet, które są lub planują być mamami;
 • Fundacja Interizon - głównym celem inicjatywy jest poprawa pozycji kobiet na rynku IT poprzez minimalizowanie trudności, zwiększenie świadomości oraz wsparcie merytoryczne;
 • Fundacja Mamma Mia – założeniem projektu jest wdrożenie programu dla wychowanków pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze);
 • Fundacja Tech for Nature – stworzenie kompleksowego rozwiązania do dostarczenia informacji na temat warunków panujących na kąpielisku publicznym
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych RAMTAMTAM – ,,Sea ya! Festival” ukierunkowany jest na upowszechnianie młodych zespołów muzycznych, twórców rękodzieła oraz pasjonatów alternatywnej twórczości;
 • Fundacja HORYZONT ZDARZEŃ – działania są zorientowane na podnoszenie umiejętności osób zainteresowanych rozwojem w sztuce filmowej i teatralnej, szukających szkoleń i kursów praktycznych podnoszących ich umiejętności w danej dyscyplinie;
 • Forum Mentorów AHA EFFECT – projekt polega na opracowaniu KART PRACY PESBOX PLANER- narzędzi do pracy własnej dla liderów PES, które pozwoliłyby liderom PES samodzielnie przygotować się do rozwiązywania problemów;
 • Spółdzielnia Socjalna „DWIE ZMIANY” – Założeniem projektu jest zorganizowanie wydarzenia pod hasłem „Drugi obieg w Dwóch Zmianach”. Zaproszeni do nas goście, prowadzący spotkania i wykłady to specjaliści w swoich dziedzina.

Istotną barierą w ich rozwoju jest powszechna niedostateczna wiedza społeczności lokalnych na temat zakresu i zasad działań organizacji pozarządowych, a w konsekwencji zbyt małe zaangażowanie ludzi w działalność społeczną i wolontariat. Istotną rolę w tym miejscu odgrywają instytucje otoczenia biznesu, takie jak Parki Naukowo-Technologiczne, które poprzez swoje narzędzia aktywizują te podmioty i wdrażają działania w wyżej wymienionych obszarach. 

Podczas Demo Day, poza prezentacjami Podmiotów Ekonomii Społecznej mieliśmy szanse na wysłuchanie wystąpień Gości Specjalnych, którzy opowiedzieli o metodzie Design Thinking oraz Współpracy i Partnerstwie w zakresie ekonomizacji PES. 

Akceleracja Biznesów Społecznych korzysta z najlepszych praktyk wypracowanych w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy wspieraniu startupów. Dzięki temu rozumiemy potrzeby przedsiębiorców stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie i przygotowaliśmy mechanizm wsparcia odpowiadający na realne potrzeby podmiotów ekonomii społecznej - podkreśla Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Społecznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Każde z wystąpień było niezwykle emocjonujące i poruszało istotne kwestie, jednakże Eksperci wybrali dwa pomysły, które zdecydowanie wyróżniły się na tle pozostały, osiągając największy postęp i rokując najlepsze wyniki biznesowe w dalszym rozwoju. Laureatami, a tym samym zdobywcami Grantów zostali: 

 • Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja – Fundacja swoje działania kieruje szczególnie na rozwój edukacji i kultury w szerokim pojęciu sztuki, tradycji oraz dziedzictwa narodowego i integracji społecznej, działania, m. innymi na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Fundacja HORYZONT ZDARZEŃ – Fundacja dąży do tworzenia miejsc pracy dla artystów, oraz wsparcia osób w rozwoju artystycznym, zawodowym oraz hobbystycznym. Naszym działaniom przyświeca idea dbania o środowisko oraz dobrobyt zwierząt.

Serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i dalszej wspaniałej pracy na rzecz ekonomii społecznej!

Zobacz również

BioTech Daily

>

NNT wchodzi na rynki Ameryki Północnej i Australii

>

ŚTP 2019 w GPNT

>

BioTech Daily za nami

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020

>