Działalność gospodarcza a ubezpieczenia - zakresy i koszty

Za nami webinarium „Optymalizacja kosztów ubezpieczenia w przedsiębiorstwie” organizowane we współpracy Business Insurance Brokers, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Eksperci  BIBrokers Pani Liliana Pawelczak-Szulc, Wiceprezes Zarządu oraz Pan Piotr Górny, Senior Partner, poruszyli kwestie działalności gospodarczej oraz zakresu i kosztów ubezpieczenia. Słuchacze dowiedzieli się na jakich zasadach świadczone są usługi BIBrokers, jaki jest zakres ich działalności oraz jak wspierają przedsiębiorstwa codziennej aktywności.
Webinarium dotyczące ubezpieczeń należało rozpocząć od definicji słowa ryzyko – prawdopodobieństwo wystąpienia strat ze względu na niedoskonałość wszystkiego, co nas otacza.

Ubezpieczenia są nieodzowną częścią funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego. Wraz z rozpoczęciem działalności każda firma powinna posiadać ubezpieczenia OC działalności, mienia, w tym także komputerów. Wraz z rozwojem działalności każdy przedsiębiorca musi mieć świadomość z jakimi ubezpieczeniami i jakimi kosztami musi się liczyć w przypadku, gdy rozwinie swoją działalność z fazy projektu do fazy realizacji założeń biznesowych.

Prowadzący przedstawili przykłady ubezpieczeń według branż, jedną z nich była branża IT, która narażona jest na specyficzne ryzyka. Oprócz standardowych produktów typu ubezpieczenie mienia, OC działalności, sprzętu elektronicznego, przedsiębiorczy powinni rozważyć także m.in. ubezpieczenie OC projektanta systemów informatycznych (OC zawodowe).

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, że istnieje całkiem sporo kategorii, które można objąć ochroną. Należą do nich np.: 
  • Uszkodzenia dokumentów i danych, 
  • Naruszenia poufności informacji,
  • Koszty ochrony reputacji, 
  • Koszty informatyki śledczej. 
Zakres ochrony jest równie szeroki. Można nią objąć ujawnienie danych osobowych, wymuszenia, koszty odtworzenia danych czy nawet utratę zysku.

W części praktycznej spotkania Brokerzy przedstawili trzy różne scenariusze szkodowe, zostały one dokładnie omówione, od powstania problemu, poprzez potencjalne skutki, aż na końcu wyciągnięcie z nich wniosków na przyszłość.
Spotkanie przebiegło w dynamicznej atmosferze przeplatane odpowiedziami na liczne pytania uczestników. Szczególne zainteresowanie budziły kwestie związane z obecną sytuacją pandemii COVID-19. Uczestnicy zadawali pytania dot. zmian, które mogą pojawić się na rynku ubezpieczeń spowodowanych koronawirusem.

Bardzo dziękujemy ekspertom Business Insurance Brokers za interesujące webinarium i mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym na konsultacjach. Więcej informacji w tym temacie pojawi się wkrótce.