Eco-On Technologie Ekoefektywne 2023 - relacja

Dodano

01.06.2023

Za nami piąta edycja Konferencji Eco-ON, prestiżowego wydarzenia poświęconego zagadnieniom rozwiązań ekoefektywnych, energooszczędnych i pro środowiskowych w budownictwie i przemyśle. Wydarzenie zgromadziło wiodących ekspertów, naukowców i praktyków, którzy podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i innowacyjnymi rozwiązaniami. Konferencja była również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy i budowania partnerstw w celu wspólnego dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci, których wystąpienia zostały zebrane w dwa bloki tematyczne: jeden poświęcony zagadnieniom dotyczącym Polskiej drogi do transformacji energetycznej, drugi finansowaniu innowacji OZE. Pierwszy raz odbyły się także indywidualne konsultacje z ekspertami, którzy uczestniczyli w wydarzeniu. 

Zgromadzonych gości powitał Przemysław Sztandera, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwszy prelegent, Prof. dr hab. inż. Dariusz Kardaś z Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w swojej prezentacji przybliżył zasady działania i zalety technologii zastosowanej w prototypie małej elektrowni na biomasę opracowanej przez IMP PAN. Poruszał także zagadnienia dotyczące zasobów biomasy i bioodpadów w Polsce oraz porównania ich mocy do innych źródeł i postaci energii.

O wodorze odnawialnym oraz paliwach syntetycznych jako części planu inwestycji w przyszłość opowiadał Hubert Peciakowski, Kierownik w Zespole Paliw Syntetycznych PKN Orlen. Wyjaśnił także na czym polega projekt produkcji paliw syntetycznych HyFly.
Prezes Zarządu W2H2 Wojciech Białecki przedstawił studium przypadku procesu pirolizy odpadów komunalnych i przemysłowych przy wykorzystaniu innowacyjnych reaktorów. W2H2 jest laureatem konkursu Orzeł Innowacji Rzeczpospolitej w kategorii "start-up z potencjałem" za reaktor do pirolizy odpadów tworzyw sztucznych na czysty i wysokoenergetyczny syngaz z dużą koncentracją wodoru.

Prezentację dotyczącą założeń i celi funkcjonowania laboratoriów MOLANOTE poprowadził dr hab. Marcin Lackowski Profesor i Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Podczas swojego wystąpienia przybliżył liczne przykłady realizacji badań w laboratoriach w ramach Projekt Molanote.

Przykład wdrożenia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym inteligentnego system zarządzania ciepłem Kiona Edge przedstawił Wojciech Kubicki, Prezes Zarządu Kiona. W prezentacji poruszone zostały zarówno cele przyświecające modernizacji jak i działania podjęte do jej realizacji by wreszcie ukazać już dostrzegalne efekty ekonomiczne i ekologiczne wdrożenia.

Prefabrykacja zrównoważona i kompleksowa była tematem wytępienia Piotra Brodniewicza z Andrewex Construction. W obrazowy sposób omówiona została zarówno historia, wyzwania jak i technologia prefabrykacji budynków z uwzględnieniem jej prośrodowiskowego znaczenia.

Laureat pierwszego miejsca zeszłorocznej edycji programu akceleracynego Eco-On organizowanego przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w partnerstwie z Northvolt poprowadził prezentację dotyczącą historii sukcesu Checly. Artur Koman, Prezes Zarządu w inspirujący sposób opowiedział jak poprzez automatyzacje i optymalizacje procesów można ograniczyć ślad węglowy.

Drugi blok tematyczny rozpoczął się od wytępienia Karola Bober, Prezesa Zarządu Grantera, który przedstawił możliwości wsparcia projektów badawczych i wdrożeniowych zielonych technologii ze środków UE. Wystąpienie uwzględniało zarówno perspektywę finansowa 2021-2027, a także przykłady innowacyjnych rozwiązań B+R i wdrażania innowacji.

Kredyt Ekologiczny FENG, założenia, cele, cechy, a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących projektu przybliżył uczestnikom Mateusz Szulc z Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szymon Gajda, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedstawił podejście WFOŚiGW do innowacji w swoim wystąpieniu dotyczącym finansowania inwestycji ekologicznych. 
Instrumenty finansowe wspierające transformację energetyczną oferowane przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju w tym między innymi trzy filary systemu wsparcia zaprezentował Łukasz Kula z KUKE Grupa PFR.
Mechanizm wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybliżyła Anna Korczak tłumacząc w jaki sposób inwestorzy mogą otrzymać pomoc planując nową inwestycję

Po niezwykle interesujących prezentacjach odbyły się indywidualne konsultacje z ekspertami od dotacji na rozwój i innowacje oraz procesy B+R (Grantera), wspierania przedsiębiorczości (BGK), finansowania zielonych technologii (WFOŚiGW) oraz zabezpieczania płynności finansowej (KUKE Grupa PFR), a także inwestycji (PSSE).

Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Partnerom, Patronom oraz Uczestnikom za obecność i życzymy samych zielonych innowacji.

Zobacz również

Strefa Akceleracji - nabór 2023

>

Inauguracja działalności Pomeranian Digital Innovation Hub

>

Konferencja Eco-On 2024

>

QSAR Lab koordynatorem wielomilionowego kontraktu z Europejską Agencją Chemikaliów!

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2024

>