Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2022 - Podsumowanie

Dodano

25.03.2022

Za nami czwarte Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego zorganizowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną wraz z Grupą PZU. 10 marca w Centrum Konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej przedstawiciele świata biznesu oraz przedsiębiorstw reprezentujących branże offshore rozmawiali o tym, poprzez jakie działania możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa w przemyśle morskim. Motywem przewodnim konferencji było bezpieczeństwo morskich farm wiatrowych, ryzyka występujące w przemyśle morskim oraz magazynowanie energii, a także nowe technologie.

Zgromadzonych uczestników, prelegentów oraz słuchaczy przywitali: Przemysław Sztandera - Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa EkonomicznaDariusz Gołębiewski– Wiceprezes Zarządu, PZU LAB SA oraz Rafał Kiliński – Prezes Zarządu, TUW PZUW

Spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać na temat rodzajów ryzyka związanego z szeroko rozumianym biznesem morskim. Dużo się teraz mówi o portach instalacyjnych, flocie do instalacji morskich farm wiatrowych - generalnie energetyce morskiej, natomiast mało mówi się o ryzykach nieoczywistych, które nieodłącznie związane są z kwestiami bezpieczeństwa na morzu. Omówienie tych wszystkich aspektów jest jednym z powodów dzisiejszego spotkania – podkreślił Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Pierwszy blok tematyczny dotyczył bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych, a otworzyła go prelekcja prof. dr hab. Tomasza Barszcza związanego z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, który zaprezentował mapę ryzyka dla morskich farm wiatrowych i podkreślił jak istotne są ryzyka techniczne dot. stanu tych obiektów, ryzyka organizacyjne związane z zapewnieniem obsługi oraz serwisowania farm, a także ryzyka materiałowe i ludzkie związane z kompetencjami personelu obsługującego takie inwestycje. W drugiej kolejności uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Michaela T. Jobczyka, Explosion & Process Safety Manager, CORONA Serwis Sp. z o.o. s.k. o tym jak zabezpieczyć się przed wybuchem i pożarem morskiej stacji transformatorowej, które to stwarzają  poważne zagrożenie ekonomiczne i ekologiczne Jobczyk wymienił zjawiska prowadzące do wybuchu transformatora takie jak m.in. przerwa izolacji dielektrycznej, łuk elektryczny, odparowanie oleju, lokalny wzrost ciśnienia dynamicznego czy wzrost ciśnienia statycznego i podkreślił jak istotna jest w tych kwestiach profilaktyka i wysoki standard zabezpieczeń. Zwieńczeniem tego bloku tematycznego było wystąpienie dr. Michała Czuba reprezentującego Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który wraz z prof. Jackiem Bełdowskim z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk zajmuję się badaniem wpływu zatopionej broni chemicznej na ekosystem Morza Bałtyckiego. Badamy potencjalne zagrożenia wynikające z obecności broni chemicznej, ale nasze badania rozszerzają się też o broń konwencjonalną. Interesujemy się także wrakami: badamy potencjalne efekty środowiskowe, ich oddziaływanie na ekosystem Morza Bałtyckiego, nie zapominamy też o potencjalnym zagrożeniu dla ludzkich użytkowników morza, czyli turystów, rybaków i ludzi zaangażowanych w prace offshore – wyjaśnia dr Czub.

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego ma na celu podkreślenie jak istotne jest  odpowiednie przygotowanie i stworzenie mapy ryzyka dla morskich farm wiatrowych. Mówimy o zupełnie nowej dziedzinie energetyki i związanymi z nią wymaganiami. MFW to infrastruktura krytyczna, ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Musimy zadbać o bezpieczeństwo samych instalacji, ale także o bezpieczeństwo  ekosystemu, w którym farmy będą powstawać – podsumował Maciej Kazienko, Wiceprezes zarządu Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.

„Magazynowanie energii” – to temat wokół którego skupiły się prelekcje z drugiego bloku konferencji. Zagadnienie: „Potencjał wodoru i jego bezpieczne wykorzystanie w przemyśle morskim” przedstawił mgr inż. Rafał Frączek, Prezes Zarządu, Eko-Konsult Sp. z o.o.Grupa Technologiczna ASE. Prezes Frączek podkreślił, że Grupa Technologiczna ASE jest członkiem Klastra Technologii Wodorowych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Robert Chryc-Gawrychowski, Prezes jednego z większych inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Northvolt Poland Sp. z o. o. zaprezentował technologie akumulatorów litowo-jonowych jako szansę na stabilizację europejskich sieci energetycznych. Pomimo faktu, że działalność firmy Northvolt nie jest bezpośrednio związana z gospodarką morską, przedsiębiorstwo specjalizuje się m.in. w dostarczaniu rozwiązań magazynowania energii, które w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, sieci elektroenergetycznych są niezwykle istotne. Temat bezpieczeństwa rozwiązań technologicznych dla rozwoju elektromobilności przybliżył mgr inż. poż. Szymon Kokot, Pierwszy polski strażak w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, twórca fundacji cfbt.pl oraz Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT). Kokot tłumaczył istotność programu CBOiNT, który stał się największą krajową instytucją standaryzującą i certyfikującą urządzenia oraz kompetencje branżowe szeroko pojętego OZE i nowych technologii. Szczególna waga przywiązywana jest do standaryzacji zastosowań magazynów energii w energetycznej infrastrukturze przemysłowej oraz instalacjach małych i średnich, w tym przydomowych. 


Tradycją stało się, że PZU LAB wraz z PSSE przy okazji FBPM wyróżniają liderów bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa, które wdrażają nowatorskie procedury i systemy bezpieczeństwa, wzorowo współpracują z ubezpieczycielami podczas audytów ubezpieczeniowych i prowadzą działalność bez występowania zdarzeń awaryjnych. Nagrody LIDER BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE MORSKIM zostały wręczone w kategoriach: Lider Zielonej Transformacji i Lider Przemysłu. W tym roku doceniono również podmioty, które są otwarte na wymianę doświadczeń i przede wszystkim szerzą wiedzę na temat innowacji w służbie minimalizacji ryzyka w przemyśle morskim wręczając statuetki w kategorii Lider Wiedzy i Innowacji oraz Lider Zielonych Innowacji. 

Nagrody wręczyli: Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Maciej Kazienko, Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dariusz Gołębiewski, Wiceprezes Zarządu PZU LAB SA oraz Sebastian Wiatr, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: 
  • Lider Zielonych Innowacji – Klaster Technologii Wodorowych, nagrodę odebrał Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 
  • Lider Zielonej Transformacji – Energa OZE SA – nagrodę odebrał Ireneusz Rogala, Członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektu budowy magazynu.
  • Lider Wiedzy i Innowacji – Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny – nagrodę odebrał prof. Marek Grzybowski, Wiceprezes Zarządu, BALTIC SEA & SPACE CLUSTER
  • Lider Przemysłu – Gdańska Stocznia Remontowa SA – nagrodę odebrał Krzysztof Filip, Kierownik działu BHP, pełnomocnik zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowa SA.Kolejną częścią konferencji był panel dyskusyjny moderowany przez red. Iwonę Wysocką zaangażowaną w organizację Forum Morskiego Radia Gdańsk, którego tematyka pokrywa się z niniejszą konferencją. Dyskusja odbyła się pod hasłem „Znaczenie bezpieczeństwa rozwiązań technologicznych dla rozwoju OZE na morzu czyli technologia vs. Środowisko”. W rolę Panelistów wcielili się: prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer (Pełnomocnik rektora ds. Energetyki Wiatrowej Politechnika Gdańska), Michał Kurowski (Prezes, SEMCO ETP Renewables), Ambasador Krzysztof Paturej (Prezes Zarządu, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce), Karol Lewandowski (Ekspert, Biuro Morskich Farm Wiatrowych, PKN Orlen), Łukasz Porzuczek (Prezes Zarządu, Grupa GeoFusion) oraz Dariusz Lociński (Prezes Zarządu, PGE Baltica).

Rozmówcy odpowiedzieli na pytania dotyczące budowy Morskich Farm Wiatrowych, ewentualnych przeszkód w ich powstawaniu, neutralizowania broni i substancji zalegającej na dnie Bałtyku, technologii niezbędnych do budowy farm wiatrowych by były maksymalnie bezpieczne, a także kształcenia fachowców na poziomie Uczelni Wyższych.


Ostatni blok tematyczny dotyczył innowacji technologicznych na morzu. Pierwszym z poruszanych tematów był system wizyjnego monitorowania zanieczyszczeń pyłowych z innowacyjną technologią identyfikacji ilościowej i jakościowej. Zagadnienie to zostało przedstawione przez Daniela Błażejczyka, Kierownika Działu Kooperacji Konserwacyjno-Malarskiej, Gdańska Stocznia Remontowa. Kwestie dotyczące Inteligentnych Portów przybliżyli Tomasz Stępiński-Ustasiak, ekspert, Hawe Telekom oraz Artur Piecha, Dyrektor Marketingu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych, Orange Polska. Kierunek wyznaczania nowych technologii w Morskim Porcie Gdynia oraz przykłady innowacji portowych zaprezentowała Beata Szymanowska, Menedżer ds. Technologii, Dział Badań i Rozwoju Technologicznego, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Z kolei dr Radosław Hołda, Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. wygłosił prelekcję nt. ochrony przeciwpożarowej portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej od strony wody, skupiając się przede wszystkim na dobrych praktykach i rekomendacjach. Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie Bogdana Racięgi, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w firmie Ultra FogBaltic Fire Laboratory, który zaprezentował testy pożarowe na modelach w skali 1:1 jako potwierdzenie skuteczności aktywnych systemów przeciwpożarowych w aspekcie ochrony infrastruktury. 

Podczas Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego odbyła się również aukcja charytatywna "Solidarni z Ukrainą” na rzecz akcji Caritas Archidiecezji Gdańskiej "Pomoc dla Ukrainy". Wśród przedmiotów poddanych licytacji znalazły się: kompozycja malarska Wiktora Kowalskiego, lampa oraz wazon z gliny szkliwionej wykonane ręcznie przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Krzywym Kole przy współudziale podopiecznych z niepełnosprawnościami, a także kartki sędziowskie z autografem Michała Listkiewicza. Cała wylicytowana przez Darczyńców kwota trafi bezpośrednio na konto Caritas Archidiecezji Gdańskiej i zostanie przeznaczona na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed atakiem na ich ojczyznę. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i tak wspaniały gest.


 

Zobacz również

12 listopada 2021 zamknięte

>

Eco-On Technologie Ekoefektywne 2022

>

15 kwietnia 2022 r. biuro nieczynne

>

Wyzwania Robotyzacji

>

Hej StartUp - Preperation Camp w GPN-T

>