Gdańska Dolina Biotechnologii

W grudniowym wydaniu magazynu FORBES ukazał się artykuł dotyczący biotechnologicznych przedsiębiorstw z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Można w nim przeczytać między innymi o laboratoriach i rozwoju Polpharma Biologics, BLIRT i Eurofins Dermscan Poland, a także projektach QSAR Lab, czy start-upów Chitone czy Recepton. Zachęcamy do lektury – pełna treść artykułu poniżej.

Jednocześnie zapraszamy do rejestracji na nadchodzącą konferencję online BioTech Daily podczas której już 10 grudnia zaprezentowane zostaną projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne rozwiązania ICT stosowanych w medycynie.

Artykuł

Pomimo pandemii sektor biotechnologii postawił na dynamiczny rozwój. Rezydenci Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego, jednego z największych ośrodków skupiających branżę biotechnologiczną na Pomorzu, rozwijają się zwiększając swoją konkurencyjność na rynku.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny zarządzany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną wspiera współpracę  nauki z biznesem. To właśnie w tym miejscu swoje laboratoria mają  między innymi Polpharma Biologics, BLIRT i Eurofins Dermscan Poland. Park to przestrzeń dla start-upów oraz infrastruktura niezbędna do rozwoju branży life science, ICT i przemysłu 4.0.

Przykładem spektakularnego rozwoju firm parkowych jest BLIRT S.A., który zwiększył swoją produkcję sześciokrotnie, osiągając w III kwartale bieżącego roku  przychody na poziomie 14,8 mln zł.  Ponadto Spółka zwiększyła przestrzeń laboratoryjno-produkcyjną i zatrudnienie.

Park tworzy także przestrzeń dla najnowocześniejszego w Europie Wschodniej Centrum Badawczo-Rozwojowego Polpharmy Biologics – największej polskiej firmy biotechnologicznej. To tutaj niemal pół tysiąca najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy prowadzi badania nad rozwojem i produkcją innowacyjnych leków. W dziedzinie biotechnologii sukcesy osiąga również Eurofins Dermscan Poland wykonujący kompleksowe badania kosmetyków, chemii lekkiej oraz wyrobów medycznych.

W GPN-T znajdziemy także QSAR Lab, spółkę oferującą specjalistyczne usługi z zakresu chemii obliczeniowej i toksykologii. Firma bierze udział w realizacji aż 5 projektów B+R, dotyczących głównie oceny bezpieczeństwa nanomateriałów (PATROLS, RiskGONE, NanoSolveIT, CompSafeNano, DIAGONAL) finansowanych z programu ramowego UE HORIZON 2020.

Imponujące są także działania Parkowych start-upów – firma Chitone sp. z o. o. skomercjalizowała innowacyjną technologię wytwarzania hydrożelu chitozanu. Rozwiązania, na które Spółka pozyskała finansowanie z NCBR, kierowane są na rynek kosmetyczny i rolno-spożywczy. Z kolei firma Recepton realizuje projekty ukierunkowane na opracowanie innowacyjnych cząsteczek terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii, dynamicznie rozwijającego się obszaru nowoczesnego leczenia nowotworów.

- PSSE oprócz wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji oraz zaplecza technologicznego w GPN-T, odpowiada także za sieciowanie podmiotów i networking, co osiąga poprzez cykliczną konferencję Biotech Daily, której najbliższa edycja odbędzie się już 10 grudnia – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.