Inteligentne Specjalizacje Pomorza w nowej perspektywie finansowej EU na lata 2021 – 2027

Dodano

27.06.2022

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizował w latach 2019 – 2021 projekt Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, który odpowiadał na wyzwania ujawniające się w pomorskim systemie wspierania innowacji. 13 czerwca br. w UMWP odbyła się konferencją pod hasłem "Inteligentne Specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy w warunkach świata VUCA?" będąca ostatnim, a zarazem podsumowującym wydarzeniem całego projektu Smart Progress. 

Projekt Smart Progress, realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 odpowiadał na wyzwania pomorskiego ekosystemu innowacji, w szczególności dotyczące stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne. Za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego odpowiadają parki naukowo-technologiczne, inkubatory, czy akceleratory, czyli również Gdański Park Naukowo-Technologiczny. W tym miejscu należy podkreślić, iż główne obszary działalności GPN-T pokrywają się z obszarami specjalizacji (ISP) dedykowanymi dla Województwa Pomorskiego.

Wydarzenie organizowane w UMWP stanowiło doskonałą okazję do spotkania się przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz wszelkich innych podmiotów zainteresowanych problematyką innowacji i projektów badawczo-rozwojowych. Poruszone zostały również tematy inwestycji w IOB, Parki Naukowo-Technologiczne oraz narzędzia wsparcia w postaci inkubatorów i akceleratorów. 

Ważnym elementem była również debata zamykająca całą konferencję przeprowadzona pod hasłem „Silne Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Potrzeba zmian czy kontynuacji?” w której udział wzięli przedstawiciele lokalnego środowiska naukowo-biznesowego - m.in.: Dr Adriana K.iędzierska-Mencfeld, Dyrektor Oddziału Polpharma Biologics, Członek Zarządu Polpharma Biologics S.A., prof. dr hab. Michal Markuszewski, Prorektor ds. Nauki, Gdański Uniwersytet Medyczny (Medical University of Gdańsk), Grzegorz Borowski, Prezes Zarządu Infoshare oraz Radosław Wika, Dyrektor Gdański Park Naukowo-Technologiczny; Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.Dyskusja dotyczyła adekwatności zakresów poszczególnych ISP. Wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że inteligentne specjalizacje mają sens i ich zakresy są adekwatne do obecnych wyzwań gospodarczych naszego regionu. Istnieje potrzeba skoncentrowania się na silnych obszarach w poszczególnych specjalizacjach w celu umocnienia pozycji konkurencyjnej regionu. Wybrzmiała także kwestia budowania odpowiednich kompetencji oraz klimatu dialogu, współpracy, a przede wszystkim zaufania w obszarach wspólnych inwestycji.

W konferencji "Inteligentne Specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy w warunkach świata VUCA?" uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – Pani Agnieszka Krasicka (KE – DG REGIO) i Pan Dariusz Wiatr (Ekspert KE ds. innowacji i B+R), którzy kolejnego dnia złożyli wizytę w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. 

Wizyta studyjna Przedstawicieli Komisji Europejskiej miała na celu zapoznanie się ze specyfikacją działalności Instytucji Otoczenia Biznesu w naszym regionie. Pani Agnieszka, odpowiedzialna za negocjacje i monitorowanie wsparcia na badania i rozwój w aspekcie innowacji w przedsiębiorstwach i budowania kompetencji dla nowoczesnej gospodarki. Rozmawialiśmy m.in. o planach i wyzwaniach w kontekście wdrażania kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027, budowaniu konkurencyjności naszego regionu oraz inicjowaniu nowych przedsięwzięć. Poruszyliśmy również temat dobrych praktykach i pomysłach na stworzenie finalnego dokumentu pozwalającego na uruchomienie nowych funduszy. Poruszone zostały także kwestie dotyczące edukacji, konkretnie szkolnictwa branżowego i przygotowania młodych ludzi do pracy zgodnie z oczekiwaniami rynku. Zgodnie przyznaliśmy, że naszym wspólnym celem jest wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego pomorskich podmiotów, przede wszystkim przedsiębiorców i startupów.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na budowaniu ekosystemu innowacji, wsparciu start-upów oraz działań B+R. Naszym wspólnym celem jest wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego pomorskich podmiotów, przede wszystkim przedsiębiorców i startupów.” – podsumował Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W ramach wizyty odwiedziliśmy również prototypownię Space4Makers oraz Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, gdzie nasi goście zapoznali się z funkcjonowaniem naszej twórczej przestrzeni dedykowanej innowatorom, majsterkowiczom i start-upom. Elementem programu było również spotkanie z przedstawicielami Parkowych firm – BLIRT, QSAR Lab, SYDERAL Polska oraz Interizon. Przedsiębiorstwa oprowadziły gości po swoich przestrzeniach, zarówno biurowych jak i laboratoryjnych, a także opowiedziały o swoich działaniach, rozwoju i miejscu w gdańskim ekosystemie innowacyjności tworzonym w GPN-T.

Zobacz również

Życzenia wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Życzenia Wielkanocne

>

Znamy zwycięzcę Konkursu Hej StartUP

>

Znamy półfinalistów konkursu Hej StartUP!

>