IP BOX dla sektora ICT – dowiedz się więcej z naszymi ekspertami

Zapraszamy na wrześniowe spotkanie z cyklu „Przy kawie o prawie”!
Przy kawie o prawie: 
Pomoc publiczna w branży IT/ICT, IP Box
16 września 2021 - godzina 10:00-11:00
REJESTRACJA

Intellectual Property Box (IP Box) jest związany z wprowadzoną w Polsce od 1 stycznia 2019 r. możliwością skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (zamiast 19% stawki).

Głównym celem wprowadzenia IP Box jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia przez przedsiębiorców i firmy działań badawczo-rozwojowych oraz wytwarzania i rozwijania praw stanowiących kwalifikowane prawa własności intelektualnej, mogących być przedmiotem komercjalizacji. Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT. IP Box ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.

Wprowadzenie IP Box pozwala efektywnie sfinalizować proces badawczo-rozwojowy prowadzony przez podatników i uatrakcyjnić etap komercjalizacji wyników tych prac poprzez zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania dla dochodów uzyskiwanych z takich praw.
 
Dowiedz się jak działa IP Box oraz kto i na jakich zasadach może skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku CIT/PIT w odniesieniu do dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności.