Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej

7 października br. w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego miała miejsce wizyta delegacji polityków regionalnych, szefów administracji lokalnej oraz partnerów społeczno-gospodarczych z Kłajpedy (Litwa) oraz regionu Kurzeme (Łotwa) w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Podczas wizyty, której celem było poznanie gdańskiego ekosystemu innowacyjności delegacja odwiedziła również Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Agencję Rozwoju Pomorza, Inkubator STARTER, Port Gdańsk oraz siedzibę Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

Stowarzyszenie "Region Kłajpedy" wraz z regionem Kurzeme opracowują nowy projekt o nazwie "Inteligentne planowanie". Ma on na celu wzmocnienie zdolności planowania strategicznego lokalnych i regionalnych interesariuszy oraz pomoc im w opracowaniu regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.

Głównym celem wizyty było poznanie pomorskich działań wspierających inteligentne specjalizacje i klastry.  Nasz region ma jeden z najlepszych przykładów partnerstw lokalnych i regionalnych  w regionie  Morza Bałtyckiego z najlepszymi studiami przypadków w realizacji strategii Pomorskie Inteligentne Specjalizacje.  


Zapoznanie się z kompleksowym systemem wsparcia partnerów networkingowych  zostało przedstawione na przykładzie  działań podejmowanych w ramach  projektu "Smart Progress"  prowadzonego  przez  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Inne przykłady, w tym internacjonalizacja, wsparcie inwestor i networking były integralną częścią wizyty. 

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym goście wysłuchali prezentacji dotyczącej działań i wsparcia oferowanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz odwiedzili prototypownie Space4Makers, gdzie innowatorzy z powodzeniem mogą realizować swoje pomysły. 

Serdecznie dziękujemy za powierzone nam zaufanie i odwiedzenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.