Ocena Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich Innowatorów do udziału w cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?” realizowanych przez Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

14 kwietnia zatrzymamy się na przystanku „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację”. Spotkanie dotyczyć będzie procesu oceny innowacji. 
 
„Ocena Innowacji” - spotkanie tematyczne online
14 kwietnia 2021 r., godz. 10:00
REJESTRACJA

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia.
 
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak spośród wielu projektów odróżnić te innowacyjne oraz jakie są kryteria ich oceny. Ekspert – Paula Wąsowska, DBA, pokaże w jaki sposób dokonać analizy modeli biznesowych i do czego wykorzystać można Kanwę strategii Osterwaldera.
 
W ramach spotkania uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób dokonywana jest ocena innowacji pod kątem finansów, technologii, rynków docelowych, jak ocenić wpływ na obecną oraz przyszłą konkurencyjność przedsiębiorstwa, a także poznają kluczowe elementy oceny.

W ostatniej części spotkania słuchacze będą mieli możliwość przedyskutowania nurtujących kwestii podczas sesji „Pytań i odpowiedzi” z ekspertem – trenerem biznesu Panią Paulą Wąsowską, DBA.

Agenda

Cele spotkania:
  1. Przedstawienie procesu oceny innowacji.
  2. Wskazanie na kluczowe elementy oceny (technologia, finanse, konkurencyjność).
  3. Inspiracja na temat innowacji w modelu biznesowym.
  AGENDA - wersja do pobrania
10:00 Powitanie zaproszonych gości
Jaśmina Zwierz, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
10:05 Otwarcie spotkania
Reprezentant Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
10:15 Czym różnią się innowacyjne projekty od innych? Kryteria oceny.
10:45 Analiza modeli biznesowych. Kanwa strategii Osterwaldera.
11:45 Przerwa
12:00 Ocena innowacji pod kątem finansów, technologii, rynków docelowych. Ocena gotowości technologicznej produktu. Ocena planu finansowego.
13:15 Ocena oferty wartości i wpływu na obecną oraz przyszłą konkurencyjność przedsiębiorstwa.
13:30 Podsumowanie, sesja Q&A
13:45 Zakończenie spotkania
Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.