Ocena innowacji - relacja

W zeszłą środę kontynuowaliśmy razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podróż w kierunku Innowacji. Spotkania pod hasłem „Pomorska podróż. Kierunek innowacje.” zostały zaplanowane w trzech cyklach, a każdy z nich pozwoli uczestnikom jeszcze lepiej poczuć się w roli innowatora! Każde ze spotkań prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów reprezentujących Wykonawców działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którymi są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna | Polska Strefa Inwestycji, Instytut Kreowania Przedsiębiorczości oraz Alfabeat.

14 kwietnia br. zatrzymaliśmy się na przystanku „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację” w ramach którego rozmawialiśmy o ocenie innowacji. W rolę eksperta wcieliła się Paula Wąsowska, DBA, ekspert w obszarze strategii, innowacji i komunikacji biznesowej z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach europejskich i USA.
Celem spotkania było przekazanie uczestnikom wiedzy jak spośród wielu projektów odróżnić innowacyjne oraz jakie są kryteria ich oceny. W rolę eksperta podczas webinaru wcieliła się Paula Wąsowska, DBA. Pani Paula w swojej prelekcji pokazała w jaki sposób dokonać analizy modeli biznesowych i do czego wykorzystać można Kanwę strategii Osterwaldera. Pani Paula w swojej prelekcji opowiedziała w jaki sposób dokonywana jest ocena innowacji pod kątem finansów, technologii, rynków docelowych, jak ocenić wpływ na obecną oraz przyszłą konkurencyjność przedsiębiorstwa, a także kluczowe elementy oceny. Webinarium przepełnione było inspiracjami na temat innowacji w modelu biznesowym.

Podczas spotkania, wśród uczestników, zostały przeprowadzone 2 ankiety w celu nawiązania interakcji. Pierwsza z nich dotyczyła projektów o charakterze innowacyjnym – czy powinny być zarządzane odmiennie niż inne projekty? Zdecydowania większość uczestników uważała, że projektami innowacyjnymi powinno się zarządzać odmiennie niż innymi, 21% uczestników miała odmienne zdanie, a 10% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Drugi sondaż, dotyczył elementów oferty wartości – które z nich adresują zwycięskie projekty innowacyjne w pierwszej kolejności? Bezkonkurencyjnie, na pierwszym miejscu znalazła się odpowiedź podkreślająca korzyści/wartości dodane dla klientów. Według zgromadzonych innowatorów bolączki klientów są również ważne w zwycięskich projektach innowacyjnych. Najmniejszy odsetek respondentów zdecydował się na wybranie odpowiedzi mówiącej, że zadania do wykonania klientów są istotne w tej kwestii.

W ramach spotkania miała również miejsce dyskusja na czacie, której tematem były główne kryteria oceny projektów innowacyjnych stosowanych w firmach. Wśród odpowiedzi pojawiły się takie jak: nowatorskość na skalę kraju, analiza popytowa rynku, poziom ryzyka czy konkurencyjna cena.

Spotkanie zakończone zostało sesją Q&A. W czasie dyskusji Jaśmina Zwierz, PM Zespołu ds. wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w GPN-T rozmawiała z Paulą Wąsowską, DBA o odpowiedzialności za wrażanie innowacyjności w organizacji.  W opinii uczestników poprzednich webinarów  za wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie odpowiedzialna jest kadra menadżerska, choć niezwykle istotne jest również oddolne wdrażanie innowacji i działania wszystkich pracowników. To jak faktycznie będzie wdrażana innowacyjność zależy od kompetencyjności kadry menadżerskiej, która jest odpowiedzialna za budowanie innowacyjnej postawy w organizacji, w szczególności mowa tutaj o myśleniu strategicznym, realności działań oraz kreatywności w biznesie.
Serdecznie dziękujemy tak licznie zgromadzonym za udział w wydarzeniu i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informować będziemy na jakich przystankach zatrzymamy się jeszcze w tym miesiącu!