Podpisanie porozumienia o współpracy konsorcjum 5 wiodących parków technologicznych w Polsce

Dodano

24.03.2023

W dniu 24 marca 2023 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy: Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (GPNT), Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT), Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia (PPNT Gdynia), Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) oraz Wrocławskim Parkiem Technologicznym (WPT).

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie parków technologicznych i parków naukowo-technologicznych w budowie polskiego ekosystemu innowacji, ich rolę w przyspieszeniu rozwoju młodych firm technologicznych oraz we wsparciu transferu technologii z instytucji badawczych do gospodarki narodowej, postanowiono wyjść naprzeciw i podjąć współpracę, która w sposób partnerski będzie integrować wysiłki pięciu dużych polskich ośrodków innowacji. 

Celem inicjatywy ma być wypracowywanie wspólnych stanowisk przy konsultacjach różnych programów oraz stworzenie optymalnego modelu współpracy parków technologicznych, aby najlepiej wpierać rozwój przedsiębiorczości oraz nowych technologii. Partnerzy będą współpracować m.in.: przy realizacji projektów EDIH (European Digital Innovation Hubs), których celem jest skuteczna transformacja cyfrowa przedsiębiorstw.

Ponadto, konsorcjum będzie wymieniać się dobrymi praktykami i wiedzą, a także będzie miało możliwość korzystać z ekspertów i mentorów zrzeszonych w ramach ich ekosystemu. Planowane są również działania na rzecz wzmocnienia kompetencji kadr polskich ośrodków innowacji oraz realizację projektów edukacyjnych.
Jesteśmy dumni i cieszymy się, że tak aktywne ośrodki innowacji w Polsce postanowiły połączyć siły i działać wspólnie. Wierzymy, że ta współpraca przyniesie wiele korzyści dla polskiej gospodarki oraz dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje innowacyjne pomysły.

Zobacz również

Za nami Infoshare 2023!

>

PyData Trójmiasto #25

>

Hej StartUP 2023 - Program Wsparcia dla Innowacyjnych Startupów

>

Wyzwania Robotyzacji

>

Hack4change 2023

>