Nowo powołany Transgraniczny Klaster Zielonych Technologii

Dodano

07.09.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna poprzez Gdański Park Naukowo-Technologiczny dzięki współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu „RBR - Reviving Baltic Resilience” utworzyła wraz z Partnerami z Polski, Szwecji i Litwy Transgraniczny Klaster Zielonych Technologii (Cross-border Green Technologies Cluster). Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni rolę Koordynatora Klastra.

Celem Klastra jest stworzenie transgranicznej sieci współpracy w obszarze zielonych technologii umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, instytucji publicznych, władz lokalnych i regionalnych, stowarzyszeń oraz innych instytucji i podmiotów działających w tym obszarze.

Wyjątkowość Klastra polega na tym, iż jest to międzynarodowa platforma współpracy oparta na Modelu Potrójnej Helisy obejmująca swoim działaniem m.in. obszar Południowego Bałtyku, tj. nadmorskie regiony 5 państw członkowskich Unii Europejskiej: Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji.

 
Zapraszamy do współpracy z naszym Klastrem pomorskie firmy i instytucje zainteresowane rozwijaniem kontaktów oraz nawiązywaniem współpracy z instytucjami oraz podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
 
Osoba do kontaktu:
Anna Zielińska, tel. 603 700 010, e-mail: a.zielinska@strefa.gda.pl

Zobacz również

12 listopada 2021 zamknięte

>

Eco-On Technologie Ekoefektywne 2022

>

15 kwietnia 2022 r. biuro nieczynne

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2022 - Podsumowanie

>

Wyzwania Robotyzacji

>