#PoznajcieGPNT: SIM-engineer

Wakacyjną porą do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego dołączyła spółka SIM-engineer.

Spółka SIM-engineer tworzona jest jako centrum kompetencyjne w obszarze nowych technologii komputerowych (CAE – Computer Aided Engineering, CAD, MES, CFD, DEM), z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa oraz efektywności ekonomicznej, w tym w obszarze zielonych alternatyw paliwowych (LNG, H2, etc.). Pomysł powstał na bazie ponad 20 letnich doświadczeń zawodowych Wspólników. W ich ocenie obecnie rynek jest bardzo chłonny na projektowanie rozwiązań inżynierskich z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa związanych z zielonymi technologiami. Polska myśl techniczna jest w stanie, z sukcesem konkurować z gotowymi, importowanymi rozwiązaniami, , na które najczęściej są skazani lokalni Inwestorzy oraz Przemysł.

Spółka zajmuje się wdrażaniem i ciągłym rozwojem systemów:
  • Wirtualny prototyp – komputerowe symulacje dla produktów i procesów bez konieczności budowania fizycznego modelu/prototypu; 
  • Cyfrowy bliźniak – zbieranie i wykorzystywanie danych pochodzących z systemu dla iteracyjnego rozwoju oraz ciągłego udoskonalania produktu/procesu, technologia ta pozwala połączyć dane i doświadczenie z fazy symulacyjnej, prototypownia oraz pracy, w tym UX (doświadczenie użytkownika)  w celu multiparametrycznej optymalizacji produktu/procesu.
Spółka SIM-engineer: 
  • Dostarcza projektowe usługi inżynierskie w obszarach: nowych technologii paliwowych, procesowym, elektro mobilności, transportu intermodalnego (droga, kolej, morze), Offshore, Stoczniowym, Przemysł 4.0, medycznym, farmaceutycznym i innych,
  • Dostarcza oprogramowanie inżynierskie CAE wybranych producentów, optymalnie dostosowane do potrzeb Klientów,
  • Dostarcza pakiety szkoleń oraz seminariów z obszaru nowych technologii komputerowych CAE oraz zarządzania procesem projektowym,
  • Stanowi centrum kompetencyjne w obszarze nowych technologii komputerowych CAE, w celu wspólnego rozwoju z Inwestorami oraz Przedsiębiorstwami.
Zaplecze inżynierskie oraz doświadczenie wspólników w obszarze komputerowego wspomagania projektowania pozwoli  Przedsiębiorstwom oraz Inwestorom na szybki dostęp do nowych technologii, co pozwoli znacznie rozwinąć ich konkurencyjność. 
Celem działalności w ciągu pierwszego roku funkcjonowania przedsiębiorstwa jest organizacja struktury oraz nawiązania współpracy z przemysłem, ośrodkami naukowymi oraz szkolnictwem w celu zbudowania sieci powiązań. Pomoże ona w sprawnym i efektywnym działaniu centrum kompetencyjnego, zarówno w obszarze wsparcia technicznego, jak i obszarów sprzedażowych.