RECEPTON startup biotechnologiczny

Dodano

08.10.2020

Biotechnologia, to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie. Dwa najważniejsze w tej chwili trendy w obszarze life science to innowacje biotechnologiczne, czyli nowe produkty bazujące na biochemii i medycynie oraz innowacje cyfrowe. Jednym z przedsiębiorstw prężnie działających w obszarze biotechnologii jest Parkowa firma RECEPTON Sp. z o.o.

RECEPTON to startup biotechnologiczny, którego celem jest opracowanie innowacyjnej platformy technologicznej umożliwiającej poszukiwanie i badanie inhibitorów/modulatorów punktów kontrolnych układu odpornościowego, które mogą być stosowane w immunoterapii nowotworów - samodzielnie i w terapiach skojarzonych. Platforma technologiczna obejmuje własną bibliotekę rekombinowanych immunoreceptorów, metody projektowania inhibitorów oparte na NMR-FBDD, syntezy organiczne, badania fizykochemiczne i biologiczne oddziaływań receptor-inhibitor oraz badania kandydatów na lek w modelach warunków rzeczywistych.
Firma Recepton zaprojektowała: 
 • nowatorską platformę usługową składającą się z szerokiej gamy rekombinowanych receptorów immunologicznych punktów kontrolnych. Platformę można wykorzystać do szybkiego typowania i badania nowych typów inhibitorów oraz modulatorów, których celem molekularnym są receptory układu odpornościowego,, w szczególności szlak sygnałowy białka programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) i jego liganda, białka PD-L1;
 • platformę inżynierii białek do rozwoju wielofunkcyjnych terapeutycznych białek fuzyjnych;
 • chemiczne i biofizyczne metody racjonalnego projektowania leków, testy komórkowe, badania przedkliniczne mające na celu opracowanie nowych typów drobnocząsteczkowych inhibitorów do immunologicznej blokady kontrolnej (ICB).

RECEPTON oferuje także różnorodne metody inżynierii białek i usługi związane z odkrywaniem leków, które obejmują: 
 • racjonalne projektowanie leków;
 • syntezę organiczną;
 • produkcję rekombinowanych receptorów i białek fuzyjnych.
 
Fizykochemiczne i biologiczne metody badania oddziaływań receptor-inhibitor Spółka RECEPTON realizuje projekt zatytułowany „Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów. Opracowanie inhibitorów małocząsteczkowych skierowanych przeciwko immunoreceptorom punktu kontrolnego układu odpornościowego w terapiach skojarzonych”, który uzyskał dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.01.01.01-00-0129/18).

- Celem projektu jest utworzenie platformy usługowej złożonej z racjonalnych metod projektowania leków, syntezy związków, szerokiego portfolio rekombinowanych receptorów immunologicznych punktów kontrolnych, metod biofizycznych, wysokowydajnych badań przesiewowych, testów komórkowych oraz badań w modelach zwierzęcych. – tłumaczy Dr Tomasz Sitar, Prezes Zarządu Recepton Sp. z o.o. 

Spółka opracowała platformę do produkcji rekombinowanych receptorów i białek fuzyjnych w oparciu o systemy ekspresji CHO K1 i E. coli, składające się z kilku kluczowych komponentów: 
 • metod biologii molekularnej;
 • wektorów do ekspresji;
 • linii komórkowych CHOK1 oraz E. coli;
 • procesów wytwarzania białek rekombinowanych;
 • metod oczyszczania białek;
 • analityczne metody kontroli jakości białek.
Razem te komponenty pozwalają na dostarczanie stabilnych linii komórkowych o wysokiej wydajności, solidnych procesów produkcji i oczyszczania oraz wysokiej jakości receptorów i białek fuzyjnych w mniej niż 4 miesiące.

Festiwal Cyfryzacji przypomina nam, że cyfryzacja i nowe technologie to nie tylko systemy informatyczne, nowe aplikacji czy roboty, ale także biotechnologia, czego doskonałym przykładem jest firma RECEPTON zajmująca się immunoterapią nowotworów.

Po więcej informacji dotyczących działań spółki odsyłamy na stronę internetową oraz  zapraszamy do kontaktu z firmą RECEPTON. 

Zobacz również

BioTech Daily

>

NNT wchodzi na rynki Ameryki Północnej i Australii

>

ŚTP 2019 w GPNT

>

BioTech Daily za nami

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020

>