Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne - relacja

W miniony piątek wyruszyliśmy razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w podróż w kierunku Innowacji. Spotkania pod hasłem „Pomorska podróż. Kierunek innowacje.” zostały zaplanowane w trzech cyklach, a każdy z nich pozwoli uczestnikom jeszcze lepiej poczuć się w roli innowatora! Wszystkie spotkania będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów reprezentujących Wykonawców działających na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którymi są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna| Polska Strefa Inwestycji, Instytut Kreowania Przedsiębiorczości oraz Alfabeat.
5 marca br. zatrzymaliśmy się na przystanku „Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne”, które stanowiło inaugurację cyklu „Od inspiracji do innowacji – wsparcie przy starcie”. W rolę eksperta wcieliła się Paula Wąsowska, DBA, ekspert w obszarze strategii, innowacji i komunikacji biznesowej z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach europejskich i USA.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z korzyściami wynikającymi z innowacyjnego podejścia w biznesie. Pani Paula Wąsowska w swojej prelekcji podkreślała jak ważna jest kreatywność indywidualna, zdradziła sposoby oraz narzędzia niezbędne przy wychodzeniu ze schematycznego myślenia i pokonywaniu barier w procesie myślenia innowacyjnego. Uczestnicy poznali m.in. techniki analizowania problemów i wyzwań, dowiedzieli się w jaki sposób definiować problemy i wyzwania w organizacji, a także w jaki sposób wzmacniać potencjał innowacyjny współpracowników oraz jak prezentować innowacyjne pomysły w organizacji. Omówione zostały również narzędzia i metody pozwalające wyjść poza myślenie schematyczne i pokonać bariery w procesie myślenia strategicznego, m.in.: mapa myśli, metoda przypadkowego bodźca, diagram ryby czy drzewo problemów.
Podczas spotkania, wśród uczestników, zostały przeprowadzone 2 ankiety w celu nawiązania interakcji. Dodatkowo dwukrotnie uczestnicy pracowali w grupach zadaniowych w osobnych pokojach tzw. break-out rooms. Zadaniem kilkuosobowych zespołów było przedyskutowanie czy kreatywność jest zależna od naszego DNA czy od uwarunkowań środowiskowych takich jak np. wychowanie oraz ustalenie jakie wyzwania związane z innowacyjnością obserwują w swoich firmach.

W czasie trwania spotkania zostały zadane również  pytania, na które uczestnicy mieli odpowiedzieć za pośrednictwem chatu. Większość uczestników zgodziła się, że Polacy to naród kreatywny, chociaż nie zawsze potrafimy tą kreatywność wykorzystać w odpowiednich działaniach. Z sondażu przeprowadzonego wśród uczestników wynikało również, że polskie przedsiębiorstwa cechuje wysoka innowacyjność.

Spotkanie zakończone zostało sesją Q&A. Przedstawiciel PSSE, Jaśmina Zwierz, Project Manager w GPN-T rozmawiała z naszym ekspertem Panią Paulą Wąsowską, DBA o tym dlaczego warto myśleć innowacyjnie prowadząc firmę oraz jak przekonać małe rodzinne MŚP, które budują Polską gospodarkę do innowacji i do zmian. 
Serdecznie dziękujemy tak licznie zgromadzonym za udział w wydarzeniu i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informować będziemy na jakich przystankach zatrzymamy się już wkrótce!

Spotkanie tematyczne zostało realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.