Spotkanie Parkowiczów 2023

Dodano

30.06.2023

Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT) jest miejscem pełnym inspirujących spotkań biznesowych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firm mających tu swoją siedzibę. Jednak najważniejsze z nich to spotkanie przedstawicieli firm Parkowych.

Zgromadzonych uczestników powitał Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który podkreślił znaczenie budowania sieci kontaktów w ramach GPNT. Jego przemówienie miało na celu wprowadzenie uczestników w kontekst i znaczenie Parku jako miejsca innowacji i rozwoju gospodarczego dla regionu.

Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w swojej prezentacji przedstawił istotne rezultaty i wydarzenia minionego roku oraz plany na przyszłość. Dyrektor Wika podkreślił, że GPNT nie tylko oferuje innowacyjne otoczenie, ale także stwarza dogodne warunki do wymiany pomysłów i współpracy, co umożliwia wzajemne wspieranie się w rozwoju i osiąganiu sukcesów. W swojej prezentacji skupił się na osiągnięciach oraz istotnych projektach, które zostały zrealizowane w minionym roku. Ponadto zaprezentował plany rozwoju na rok 2023, podkreślając możliwości współpracy dla firm zlokalizowanych w Parku.

Podczas prezentacji Anny Korczak, Project Managera w Zespole ds. pozyskiwania inwestorów, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat zwolnień z podatku dochodowego na nowe projekty inwestycyjne. W ramach prezentacji przedstawiono rodzaje działalności na które można uzyskać wsparcie, kryteria ilościowe i jakościowe, zachęcając jednocześnie przedstawicieli firm do zgłaszania nowych projektów, na które mogą skorzystać z ulg podatkowych.

Po oficjalnej części spotkania, uczestnicy mieli możliwość skorzystania z różnych atrakcji, które zostały zaplanowane na ten dzień. Poczęstunek w formie grilla, wspólne malowanie pamiątkowego obrazu, turniej piłkarzyków oraz degustacja lodów stworzyły atmosferę sprzyjającą spontanicznym rozmowom i budowaniu relacji między przedstawicielami firm. Podobrazie z dziełem stworzonym przez Parkowiczów zawiśnie w biurze PSSE na IV piętrze. Najważniejszym aspektem spotkania było umożliwienie przedstawicielom firm interakcji i nawiązywania kontaktów, by budować sieci potencjalnych partnerstw.

To spotkanie nie tylko umożliwiło przedstawicielom firm zapoznanie się z najnowszymi projektami oraz inwestycjami realizowanymi w Parku i planami na przyszłość, ale również stworzyło doskonałą platformę do networkingowych interakcji. Budowanie sieci biznesowych jest kluczowym aspektem dla rozwoju firm w GPNT, umożliwiając współpracę, wymianę pomysłów i wzajemne wsparcie w dynamicznym środowisku innowacji i technologii.

Zobacz również

BioTech Daily

>

NNT wchodzi na rynki Ameryki Północnej i Australii

>

ŚTP 2019 w GPNT

>

BioTech Daily za nami

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020

>