Spotkanie wiodących polskich parków technologicznych w PPNT

Dodano

30.08.2022

Z inicjatywy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie kadry zarządzającej pięciu wiodących polskich parków technologicznych. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie pomysłów dążących do podjęcia wspólnego działania. Poza PPNT, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, Gdańskiego Parku Technologicznego, Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez prof. Hieronima Maciejewskiego, Prezesa Zarządu i Dyrektora PPNT. Prezentacje poszczególnych parków technologicznych zorientowane była na uwzględnienie zagadnień związanych z działalnością, barierami w rozwoju a także wyzwaniami oraz priorytetami poszczególnych podmiotów. Uczestniczy spotkania dostrzegli wiele wspólnych obszarów wiążących się z powyższymi elementami. Umożliwiło to dyskusję, wymianę poglądów a przede wszystkim ukazało palącą potrzebę kontynuowania rozmów w gronie wiodących parków technologicznych w Polsce.

Zdjęcie ze spotkania kadry zarządzającej pięciu wiodących polskich parków technologicznych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym
Zebrani na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przedstawiciele, poprzez analizę najważniejszych z ich perspektywy punktów, poddali  dyskusji obszary potencjalnej współpracy oraz tematy do lobbowania. Zorganizowane wydarzenie nie tylko umożliwiło refleksję nad metodami dążącymi do połączenia siły i uzyskania efektu synergii podczas realizacji wielu projektów, ale przede wszystkim stanowiło pierwszy krok na dalszej, wspólnej już, drodze do nawiązania relacji i wspólnych inicjatyw.

Zobacz również

#PoznajcieGPNT: 11X

>

#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

>

#PoznajcieGPNT: AT Systems sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Byte Barrel sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Camdrone

>