Strategiczne partnerstwo

7 lipca br. podpisano strategiczne umowy potwierdzające długofalową współpracę pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a Polpharma Biologics S.A. Wspólne działania obejmują rozwój centrum badawczo-rozwojowego, w którym realizowane będą projekty w zakresie tworzenia leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych. 

Przedsiębiorstwa, w ramach kooperacji, zobowiązały się między innymi wspólnie wspierać i rozwijać ekosystem sektora Life Science oraz Healthtech w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, jednym z największych ośrodków skupiających branżę biotechnologiczną na Pomorzu.
 
Cieszymy się, że możemy współpracować z polskimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami, które odgrywają znaczącą rolę nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Polpharma Biologics jest niewątpliwie liderem wśród firm biotechnologicznych prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Wspólne działania na pewno przyczynią się do rozwoju gospodarczego Trójmiasta, które oprócz nowoczesnego zaplecza biznesowego, gwarantuje dostęp do świetnie wykwalifikowanej kadry. PSSE to bogata oferta form pomocy w tym nowoczesne zaplecze technologiczne w GPN-T. – powiedział Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Kontynuacja współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym to przypieczętowanie długoletniego partnerstwa jakie wspólnie tworzymy. Gdański Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, gdzie spotyka się nauka, technologia i biznes. To niezwykle ważny ekosystem, który sprzyja rozwojowi polskiej biotechnologii. Jako największa firma sektora biotechnologicznego w kraju, wyznaczająca kierunki w wielu jego obszarach, czujemy odpowiedzialność za wzmacnianie pozycji Polski na światowej mapie tej coraz bardziej istotnej dziedziny przemysłu. Polska biotechnologia mierzy się z wieloma wyzwaniami. Chcemy stać się liderem zmian, inicjującym przestrzeń do szerszej dyskusji oraz partnerstw, które, poprzez podejmowane działania, skutecznie będą na te wyzwania odpowiadać – powiedział Jan Krzewiński, Prezes Polpharma Biologics Gdańsk.
 
W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym znajduje się centrum badawczo-rozwojowe wraz z zakładem produkcyjnym zajmujące powierzchnię 9 000 metrów kwadratowych. To jeden z najnowocześniejszych kompleksów biotechnologicznych w Europie. To tutaj niemal pół tysiąca najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy prowadzi badania nad rozwojem i produkcją innowacyjnych leków.
Przedsięwzięcia naukowo-biznesowe Polpharma Biologics są spójne z zadaniami realizowanymi przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny jako instytucji otoczenia biznesu wspierającej rozwój innowacyjnych pomysłów. W ramach współpracy podjęte zostaną cykliczne działania związane z tworzeniem ekosystemu wspierania start-upów z branży biotechnologicznej, life-science oraz ICT. Planowana jest wspólna organizacja między innymi autorskich programów inkubacyjnych i akceleracyjnych, których zwieńczeniem będzie konferencja Biotech Daily. Będzie to już trzecia edycja wydarzenia dotyczącego tematyki szeroko pojętego sektora Life Science, której celem jest wymiana doświadczeń przedsiębiorstw w transferze technologii medycznych oraz biotechnologicznych do biznesu.
 
Sektor Life Science oraz Healthtech są jednymi z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mających coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Zależy nam na zespołach badawczych, młodych naukowcach oraz przedsiębiorstwach stawiających pierwsze kroki na rynku, którzy chcą zweryfikować swoje pomysły. Przy wsparciu tak dużego i profesjonalnego partnera jakim jest Polpharma Biologics możemy stworzyć naprawdę imponujący program wsparcia. - powiedział Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych PSSE oraz Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.