Urban Tech Hackathon #Gdańsk

Dodano

05.12.2022

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w dniach 29-30 listopada br. odbył się pierwszy międzynarodowy Hackathon zrealizowany w ramach projektu URBAN TECH. Podczas dwóch dni wydarzenia 26 startupów z Estonii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii prezentowały swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie zielonych technologii oraz inteligentnych miast. 
 

Hackathon rozpoczął się od oficjalnego powitania uczestników przez Radosława Wikę – Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Annę Zielińską – Koordynatora Projektu Urban Tech. Następnie, przedstawiciele Właścicieli Wyzwań zaprezentowali zespołom swoje instytucje:

 • Jaśmina Zwierz – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • Paweł Makos – Kitron Sp. z o.o.,
 • Jarosław Polak –  Zarząd Portu Morskiego Gdańsk,
 • Michał Daczuk  –  Zarząd Portu Morskiego Gdynia,
 • Dariusz Gołębiewski – PZU LAB.   

W dalszej części wydarzenia Europejskie startupy uczestniczyły w praktycznych warsztatach biznesowych prowadzonych przez znanych i cenionych polskich ekspertów i mentorów branżowych z zakresu: zarzadzania projektami, komunikacji wizualnej i pitchingu, a także budowania wizerunku marki. Wojciech DrewczyńskiSergiusz Ryczel oraz Karolina Janik podzielili się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania i przedstawienia właściwych prezentacji swoich rozwiązań zgodnych z wymogami projektowymi. Ponadto zespoły otrzymały informacje z zakresu tworzenia planu rozwoju zaproponowanych rozwiązań, najważniejszych procesów składających się na efektywne zarządzanie projektami, a także kluczowych aspektów wizerunkowych firmy.  Uczestnicy wydarzenia mieli także okazję wysłuchać mowy motywacyjnej w wykonaniu znanego polskiego żeglarza sportowego, mistrza olimpijskiego i mistrza świata oraz mentora  – Mateusza Kusznierewicza.

Podczas drugiego dnia Hackathonu zespoły prezentowały swoje rozwiązania pięciu polskim Właścicielom Wyzwań, tj. instytucjom, które łącznie zgłosiły trzydzieści jeden wyzwań do projektu: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o., Zarząd Portu Morskiego Gdańsk, Zarząd Portu Morskiego Gdynia, PZU LAB oraz Kitron sp. z o.o. 

Międzynarodowe Panel Oceniający  składający się z przedstawicieli projektu URBAN TECH, zewnętrznych ekspertów i Właścicieli Wyzwań wybrał pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w europejskim programie akceleracji URBAN TECH: 
 
 • Miejsce nr 1: startup Waymap z Wielkiej Brytanii, który będzie realizował rozwiązanie dotyczące systemu nawigacji najemców w kompleksach biurowych;
 • Miejsce nr 2:  startup MCR Tech Lab z Polski, który będzie realizował rozwiązanie dotyczące systemu do zarządzania i wizualizacji systemów przeciwpożarowych;
 • Miejsce nr 3: startup Control Reality z Finalandii, który będzie realizował rozwiązanie dot. mobilnej platformy do informacji turystycznej w porcie morskim;
 • Miejsce nr 4: startup Inero Software z Polski, który będzie realizował rozwiązanie dot. zapewnienia widoczności i monitoringu dostaw na teren portu;
 • Miejsce nr 5: startup 3DV Risk z Polski, który będzie realizował rozwiązanie dot. systemu bezpieczeństwa magazynowania energii. 

Zespoły po dostarczeniu w styczniu 2023 r. szczegółowej propozycji swojego rozwiązania otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 9500 euro na dalszy rozwój swojego pomysłu oraz mentoring  międzynarodowych ekspertów-praktyków z wielu różnych dziedzin. Akceleracja tych podmiotów będzie realizowana w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym we współpracy z europejskimi parkami naukowo-technologicznymi. 

Do I etapu akceleracji w ramach tzw. globalnej listy rankingowej wejdzie sześć dodatkowych Zespołów. To są:
 • Miejsce nr 6: Tietorahti Oy z Finlandii, który wdroży rozwiązanie mobilnej platformy nawigacyjnej wspierającej ruch samochodów ciężarowych w porcie;
 • Miejsce nr 7: THR SYSTEM sp. z o.o. z Polski, który wdroży rozwiązanie dla zaawansowanego Systemu Monitoringu Wizyjnego;
 • Miejsce nr 8: AREYLight Ai Solutions z Turcji, który wdroży rozwiązanie do sterowania oświetleniem w budynkach i otoczeniu;
 • Miejsce nr 9: Quantos sp. z o.o. z Polski, który wdroży rozwiązanie do optymalizacji kosztów energii z wykorzystaniem inteligentnego opomiarowania;
 • Miejsce nr 10: Inkol z Polski, który wdroży rozwiązanie koncepcji OZE i systemów magazynowania energii na terenie Portu.Hackathon URBAN TECH w liczbach:

 • 5 Właścicieli Wyzwań;
 • 26 zespołów;
 • Zespoły reprezentujące 13 państw europejskich;
 • 19 wyzwań z branży Smart City and Greentech;
 • 33 rozwiązania zgłoszone do wyzwań.

Cieszymy się, że mogliśmy w naszym Parku gościć startupy technologiczne z całej Europy. Każdy z nich jest zdeterminowany, aby sprostać wyzwaniom związanym z technologiami zielonych technologii oraz inteligentnymi miastami. Podczas wydarzenia zaprezentowano 33 innowacyjnych rozwiązań dla pięciu instytucji. Liczby te pokazują pozytywny zwrot w kierunku współpracy i partnerstwa między startupami a dużymi przedsiębiorstwami

podsumował Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych, PSSE.

Anna Zielińska, Koordynator Projektu URBAN TECH dodała

Rozwijamy się międzynarodowo! Za nami pierwszy międzynarodowy Hackathon, który zakończył się sukcesem. Natomiast, w przyszłym roku zaczynamy realizację naszego pierwszego europejskiego programu akceleracji dla innowacyjnych starupów, który będziemy realizować we współpracy z kluczowymi parkami naukowo-technologicznymi z całej Europy.


Gratulacje dla Wszystkich!

Projekt pn. „Value chain innovations in emerging Health Tech, Smart City and Greentech industries addressing the challenges of a smart urban environment” uzyskał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o grant nr 101005301.

Zobacz również

(R)ewolucja przemysłowa. Czy transformacja cyfrowa jest odpowiedzią na kryzys?

>

#PoznajcieGPNT: 11X

>

#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

>

#PoznajcieGPNT: AT Systems sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Byte Barrel sp. z o.o.

>