VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich Innowatorów do udziału w cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?” realizowanych przez Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

20 maja zatrzymamy się na przystanku „VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności”. Spotkanie dotyczyć będzie zarządzania w zmiennych warunkach rynkowych.
 
„VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności” - spotkanie tematyczne online
20 maja 2021 r., godz. 10:00
Rejestracja zakończona

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać przedsiębiorstwem w świecie dynamicznych zmian, destabilizacji i przełomowych innowacji, poznają podstawowe definicje i praktyczne narzędzia wspierające biznes w świecie VUCA. Ekspert – Paula Wąsowska, DBA, przedstawi praktyczne przykłady organizacji charakteryzujących się adaptacyjnością do zmian.

W ramach spotkania Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wykorzystać dynamikę zmiany oraz poznają koncepcję VUCA i VUCA PRIME.

W ostatniej części spotkania słuchacze będą mieli możliwość przedyskutowania nurtujących kwestii podczas sesji „Pytań i odpowiedzi” z ekspertem prowadzącym.

Agenda

Cele spotkania:
  1. Inspiracja na temat zarządzania w zmiennych warunkach rynkowych.
  2. Edukacja na temat metod analizy i reakcji na zmienne warunki.
  3. Praktyczne przykłady adaptacyjności i zdolności do ciągłego uczenia się.
  Agenda - wersja do pobrania
10:00 Powitanie zaproszonych gości
Jaśmina Zwierz, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
10:05 Otwarcie spotkania
Reprezentant Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
10:15 Zarządzanie przedsiębiorstwem w świecie dynamicznych zmian, destabilizacji i przełomowych innowacji. Podstawowe definicje, praktyczne narzędzia wspierające biznes w świecie VUCA, zjawisko adaptacyjności do zmian, skuteczne wykorzystanie dynamiki zmiany, gotowość do tworzenia nowych rozwiązań.
11:15 Koncepcja VUCA i VUCA PRIME.
11:45 Przerwa
12:00 Klasyfikacja własnych sytuacji biznesowych w odniesieniu do czterech obszarów VUCA (kontrola i sposoby przeciwdziałania).
12:30 Praktyczne przykłady organizacji charakteryzujących się adaptacyjnością do zmian.
13:30 Podsumowanie, sesja Q&A
13:45 Zakończenie spotkania

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.