W Space4Makers wystartowały… rakiety

Witamy na swoim pokładzie niezwykły zespół z kosmicznym projektem. SimBA, bo o nich tu mowa, to zespół Koła Naukowego SimLE z Politechniki Gdańskiej. Trójmiejscy studenci znaleźli się wśród 150 drużyn z całego świata biorących udział w Spaceport America Cup, największym studenckim konkursie budowy rakiet.
Celem zawodów jest samodzielne zaprojektowanie, zbudowanie, lot oraz bezpieczne lądowanie rakiety. Kategorią, w której startuje zespół SimBA przewiduje własnoręczne opracowanie lub modyfikację istniejącego silnika rakietowego oraz osiągnięcie przez rakietę pułapu 3048m. Na pokładzie znajdzie się eksperyment naukowy mający na celu pomiar natężenia wtórnego promieniowania kosmicznego w zależności od wysokości oraz sprawdzenie skuteczności materiałów izolacji przed promieniowaniem jonizującym. Zespół będzie w stanie czuwać nad rakietą poprzez systemy komunikacji radiowej. Zawodom w Nowym Meksyku towarzyszy konferencja, na której studenci przedstawią efekty swojej pracy przed przedstawicielami firm z sektora kosmicznego.

Celem zespołu, oprócz udanego startu w zawodach, jest promocja techniki rakietowej oraz rozwój umiejętności związanych z projektowaniem i budową rakiet.

Space4Makers to miejsce właśnie dla takich ludzi i projektów. Po cichu liczymy, że rozwija się tu polskie SpaceX.

Zespół SimBA to część Koła Naukowego SimLE, które stawia sobie za cel realizowanie nieszablonowych projektów o charakterze technicznym przy współpracy z biznesem. Zainteresowanych odsyłamy na stronę.
Poniżej próbka umiejętności zespołu rakietowego SimBA: