Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych - webcastPomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i KPMG zapraszają na bezpłatne spotkanie online pt.: „Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”.
5 kwietnia 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00.
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza online przyjmujemy do czasu rozpoczęcia spotkania.

Tworzenie innowacji, cyfryzacja oraz inwestycje w rozwój to przedsięwzięcia, które wymagają zaplanowania oraz zwiększonych nakładów. Wykorzystanie w tym zakresie możliwości płynących z dostępnych form wsparcia – ulg podatkowych lub dotacji pieniężnych – zachęca do zwiększenia działań oraz poprawia ich efektywność ekonomiczną. W ramach wydarzenia przedstawione zostaną możliwości dotacyjne i ulgi podatkowe wraz z praktycznymi wskazówkami jak czerpać z nich korzyści.

Agenda
 • Możliwe finansowania z wielu źródeł; 
 • Polski Ład: zmienione i nowe ulgi oraz zachęty podatkowe;
  • Ulga na działalność B+R
  • Preferencyjne opodatkowanie IP Box
  • Polska Strefa Inwestycji (+ grant rządowy)
  • Ulga na innowacyjnych pracowników
  • Ulga na prototypy (wdrożeniowa)
  • Ulga na robotyzację
  • Ulga na ekspansję (promocję)
  • Ulga na działania CSR 
 • UE 2021-2027: nowe możliwości dotacyjne w ramach funduszy unijnych. 
Więcje informcaji >

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator webcastu zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość odwołania wydarzenia.