Wycena technologii

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich Innowatorów do udziału w cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?” realizowanych przez Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

21 kwietnia zatrzymamy się na przystanku „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację”. Spotkanie dotyczyć będzie zdobywania kompetencji w zakresie wyceny technologii.
 
Wycena technologii” - spotkanie tematyczne online
21 kwietnia 2021 r., godz. 10:00

Rejestracja
Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia.


Podczas spotkania uczestnicy poznają podstawowe definicje oraz uwarunkowania prawne różnych rodzajów technologii, dowiedzą się w jakim celu dokonywana jest wycena technologii, jak dochodzi do komercjalizacji prac B+R, w jaki sposób dokonać sprawozdawczości finansowej oraz jak zabezpieczyć zaciągane zobowiązania.

W ramach spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie istnieją metody wyceny technologii oraz jak wycena technologii wygląda w praktyce. Ekspert – Marek Panfil, omówi przykłady wyceny start-upu technologicznego, a także wycenę patentu i know-how.

W ostatniej części spotkania słuchacze będą mieli możliwość przedyskutowania nurtujących kwestii podczas sesji „Pytań i odpowiedzi” z ekspertem prowadzącym.

Agenda

Cele spotkania:
  1. Zdobycie kompetencji w zakresie wyceny technologii
  2. Wskazanie kluczowych metod wyceny technologii
  3. Poznanie praktycznych dylematów wyceny
  AGENDA - wersja do pobrania
10:00 Powitanie zaproszonych gości
Reprezentant PSSE
10:05 Otwarcie spotkania 
Reprezentant DRG UMWP
10:15 Rodzaje technologii – podstawowe definicje oraz uwarunkowania prawne.
11:00 Różne podejścia stosowane do wyceny technologii i jej cel – komercjalizacja prac B+R, sprawozdawczość finansowa, postępowanie sądowe, zabezpieczenie zaciąganych zobowiązań.
11:30 Przerwa
11:45 Metody wyceny technologii – podejście majątkowe, dochodowe, rynkowe.
12:15 Wycena technologii w praktyce – omówienie przykładów wyceny start-upu technologicznego, wyceny patentu oraz know-how.
12:45 Podsumowanie, sesja Q&A
13:00 Zakończenie spotkania

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.