Wyzwania Robotyzacji - relacja

Dodano

15.06.2022

„Polska mając dziś jeden z najniższych poziomów gęstości robotyzacji w Europie, jest na 16 pozycji pod względem ilości pracujących robotów na świecie. Aby nasycić robotami polskie zakłady wytwórcze do poziomu średniej europejskiej, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą dokonać ogromnych inwestycji w technologie wytwórcze, w tym automatyzację i robotyzację. (…) Tym samym rośnie świadomość efektywnej edukacji w obszarze Przemysłu 4.0. Podstawowa edukacja w obszarze robotyzacji oraz szeroka edukacja w zakresie aspektów transformacji digitalnej jest koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w kierunku gospodarki Przemysł 4.0.” – piszą eksperci z DBR 77 Robotics w Raporcie Prognoza Kierunków Rozwoju Robotyzacji w Polsce.

Konferencja Wyzwania Robotyzacji, która odbyła się 8 czerwca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, po raz pierwszy przyciągnęła przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych robotyzacją, integratorów systemów oraz instytucje odpowiedzialne za kształcenie kadr przemysłu przyszłości. Organizatorami spotkania była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także Ministra Edukacji i Nauki. Partnerem był krajowy klaster kluczowy INTERIZON oraz DBR 77


Wydarzenie otworzył Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Ireneusz Baranowski, Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Spotkanie zainaugurował fenomenalny wykład „Prognoza rozwoju robotyzacji w Polsce oraz o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca zanim kupi pierwszego robota?” wygłoszony przez dr Piotr Wiśniewski, DBR77, który opowiedział o pierwszym i niezależnym raporcie kierunków rozwoju rynku robotyzacji w Polsce. Dlaczego ten raport jest tak ważny? Dokument powstał w oparciu o dostępne na rynku dane źródłowe oraz badania własne autorów. Współpraca z ekspertami z różnych środowisk (naukowców, przedsiębiorców, organizacji) dodatkowo pozwoliła na kompleksowe zobrazowanie poruszanych zagadnień. "W obszarze robotyzacji procesów produkcyjnych obserwujemy przełomowe zmiany wpływające na procesy produkcyjne powstawanie nowych produktów digitalnych oraz nowych modeli biznesowych. 60 lat od instalacji pierwszego robota przemysłowego branża przechodzi obecnie bezprecedensowe zmiany." – zaznacza dr Piotr Wiśniewski, CEO Platformy Robotów DBR77.

Pierwszy blok konferencji Wyzwania Robotyzacji dotyczył dostępu do technologii oraz analizy wdrożeniowej technologii. Radosław Grabowski z RobotpolRobotyzacja Polska odpowiedział na pytanie - jak wyeliminować ryzyko nieefektywnego wdrożenia i pozyskać przewagę konkurencyjną za sprawą wdrożenia robotyzacji w przedsiębiorstwie. Jednym z najistotniejszych zagadnień, które należy przeanalizować przy wyborze robota są warunki środowiskowe, w jakich robot będzie pracował, jaki powinien być zakres jego ruchu, jego prędkość oraz udźwig. Należy pamiętać, że ważnym czynnikiem na inwestowanie w robotyzację jest potrzeba konkurowania z innymi światowymi producentami. O paradoksie automatyzacji, czyli jakie szanse i wyzwana niesie za sobą automatyzacja pakowania mówił  Łukasz Ziółkowski reprezentujący Radpak. W swojej prezentacji Prelegent skupił się na przybliżeniu uczestnikom kluczowych słów w automatyzacji, takich jak: SKU – (ang. Stock Keeping Unit), ROI – (ang. Return On Investment) czy OEE – (ang. Overall Equipment Effectiveness). Druga część konferencji opierała się na zagadnieniach praktycznych. Pierwsze z nich, przedstawione przez Marka Łangowskiego, Prezesa TMA Automation, odnosiło się do Case study: Jak znaleźć swoją drogę do automatyzacji. TMA zabrało uczestników na wirtualną wizytę do swojej siedziby, gdzie można było zobaczyć roboty zaprojektowane i wykonane właśnie przez TMA. Kolejny inwestor strefowy, firma Kitron i jej przedstawiciel Marek Browalski Dyrektor Zarządzający zaprezentował studium przypadku, w którym również podkreślił jak istotna jest analiza procesów przed podjęciem decyzji o automatyzacji. Przypomnijmy, że Kitron to wiodąca skandynawska firma zajmująca się produkcją elektroniki na zlecenie (EMS), zapewniająca większą elastyczność kosztową i innowacje. Podczas prelekcji padła odpowiedź na pytanie czy zawsze warto inwestować w automatyzację procesów (oczywiście, że warto!) i o czym należy zawsze pamiętać dokonując tego we własnym przedsiębiorstwie – dobrze zdefiniowanym projekcie, alternatywach, finansach, szkoleniach.  

Zwieńczeniem tej części konferencji był panel dyskusyjny zatytułowany „Polska droga do robotyzacji. Czego nie wie o niej polski przedsiębiorca i jaka będzie w niej rola Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych?”. Debatę poprowadziła Jaśmina Zwierz, Project Manager w Gdański Park Naukowo- Technologiczny. W roli panelistów wystąpili: Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, dr Piotr Wiśniewski, CEO DBR77.com, dr hab. inż., prof. PG Łukasz Kulas, Politechnika Gdańska, Bartosz Sobolewski, Prezes, Pirxon oraz Michał Kułaczkowski, Prezes, Devopsbay

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie robotów na linie produkcyjne. Ważne aby robiąc to przeanalizować cały proces produkcyjny aby uniknąć tworzenia tzw. „wąskich gardeł”. Wyzwaniem pozostaje także kształcenie odpowiednich kadr na poziomie średnim, które są niezbędne do programowania robotów i ich serwisowania. Te kadry są niezbędne do dalszego dynamicznego rozwoju gospodarki.” – podsumował Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Sztandera.

I właśnie o  wyzwania edukacji i kształceniu kadr dla przemysłu przyszłości mowa była podczas kolejnego panelu dyskusyjnego. Moderatorem dyskusji był dr Ziemowit Socha, Adiunkt i ekspert, Instytut Badań Edukacyjnych. Tematem przewodnim dyskusji była „Edukacja, a robotyzacja i digitalizacja. Kształcenie w dobie Przemysłu Przyszłości”. W roli panelistów wystąpili: Michał Nowakowski, Lider projektu ZSK4/Odznaka+, Instytut Badań Edukacyjnych, Łukasz Ziółkowski, Programista Robotyk R&D, STESAR, Arkadiusz Wódarczyk, HR Manager FlexFundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia, a także dr. inż. Wojciech Władziński reprezentujący Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Uczestnicy debaty zostali zapytani o to jakie kompetencje i kwalifikacje są istotne dla przemysłu przyszłości oraz jak je kształtować. Omówione zostały również wyzwania jakie niesie ze sobą automatyzacja i robotyzacja dla kształcenia i edukacji. Eksperci zgodnie stwierdzili, iż najważniejsza dla młodego człowieka rozpoczynającego pracę w omawianych obszarach jest praktyka w terenie i bezpośredni kontakt z urządzeniami oraz robotami. Na konferencji Wyzwania Robotyzacji była możliwość przetestowania systemu Odznaka+, o której opowiedziała w swoim wystąpieniu Joanna Felczak, Ekspert kluczowy ZSK4/Odznaka+, Instytut Badań Edukacyjnych. System Odznaka+, jest aplikację internetową i mobilną, która umożliwia wydawanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak w standardzie Open Badges. Za pomocą aplikacji użytkownik ma możliwość cyfrowego poświadczania różnego rodzaju osiągnięć, kwalifikacji, poszczególnych efektów uczenia się i ich zestawów, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz innych aktywności i doświadczeń edukacyjno-zawodowych. 

O nowych trendach w kwalifikacjach dla przemysłu, czyli jak Zintegrowany System Kwalifikacji może wspomóc przygotowanie kadr dla Przemysłu Przyszłości opowiedział Sławomir Szymczak, Ekspert, Instytut Badań Edukacyjnych. W dobie czwartej rewolucji przemysłowej kwalifikacje rynkowe to ogromna szansa na sprostanie wyzwaniom przyszłości. Mogą one wesprzeć współpracę przemysłu z systemem oświaty wykorzystując potencjał instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Podsumowaniem konferencji stało się wystąpienie Doroty Heiza, Głównego analityka, Regionalnego lidera ds. ZSK, w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz Moniki Kurskiej, z Zespołu ds. Szkolnictwa Zawodowego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podczas którego przedstawione zostały wspólne działania IBE i PSSE w zakresie wprowadzenia nowych kwalifikacji rynkowych dla Przemysłu 4.0 - obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk zrobotyzowanych.

Poza niezwykle inspirującymi prelekcjami, uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia Wirtualnej Fabryki dzięki pokazowi VR zorganizowanemu przez DBR 77 Robotics. Ponadto w czasie konferencji prowadzone były warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Robotyków SKALP w prototypowni Space4Makers w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestnicy otrzymali cyfrowe poświadczenia nabytych umiejętności w standardzie Open Badges wydane za pomocą innowacyjnej aplikacji Odznaka+. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jakie były początki technologii druku 3D, jak wykorzystywana jest dzisiaj oraz jakie są ograniczenia druku 3D oraz w jakich obszarach znajduje on zastosowanie. „Jako stowarzyszenie Robotyków SKALP obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw w zastosowania nowych technologii. Cyfrową transformację powinno się rozpocząć od wykonania oceny dojrzałości technologicznej firmy, a my oferujemy firmom pomoc w ocenie wykorzystania nowoczesnych metod produkcyjnych ale też przygotowujemy plan dalszego rozwoju.” - podsumował Mateusz Dyrda, Prezes Stowarzyszenia Robotyków SKALP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, Prelegentom oraz Partnerom. 


Organizatorzy

Zobacz również

Wesołych Świąt

>

Polska biotechnologia rośnie w siłę. Polpharma Biologics z certyfikacją FDA

>

Bożonarodzeniowe Życzenia

>

Spotkanie Informacyjne dot. Akceleracji Biznesów Społecznych

>

Solwit Level Up - Decoding AI

>