Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich Innowatorów do udziału w cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?” realizowanych przez Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
 
Już 24 marca zatrzymamy się na przedostatnim na przystanku „Od inspiracji do innowacji – wsparcie przy starcie”. Spotkanie dotyczyć będzie zarządzania projektami innowacyjnymi.
 
„Zarządzanie projektami innowacyjnymi” - spotkanie tematyczne online
24 marca 2021 - godz. 10:00 - 13:30
REJESTRACJA

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak powstają innowacyjne pomysły i poznają podstawowe źródła innowacyjności. Eksperci udowodnią jak ważne jest zrozumienie źródeł innowacyjności, zdradzą sposoby na ich optymalne wykorzystanie, przedstawią szczegóły dot. zarządzania innowacyjnymi projektami dofinansowanymi z UE oraz zainspirują do tworzenia innowacyjnych projektów.

W ramach spotkania przedstawiona zostanie metodyka zarządzania innowacyjnymi projektami. Uczestnicy zaczerpną wiedzy w jaki sposób budować i zarządzać zespołem projektowym w kontekście innowacji. 

W ostatniej części spotkania słuchacze będą mieli możliwość przedyskutowania nurtujących kwestii podczas sesji „Pytań i odpowiedzi” z ekspertami – trenerem biznesu Panią Paulą Wąsowską, DBA i praktykiem, który pomaga przedsiębiorcom m.in. w pozyskiwaniu dofinansowania z UE - Panem Karolem Bober.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza.

Agenda

Cele spotkania:
  1. Zrozumienie źródeł innowacyjności i optymalnego sposobu ich wykorzystania.
  2. Przekazanie inspiracji na temat procesu powstawania innowacyjnych projektów.
  3. Przedstawienie podstawowych metod zarządzania innowacjami.
  AGENDA - wersja do pobrania
10:00 Powitanie zaproszonych gości
Jaśmina Zwierz, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdański Park Naukowo-Technologiczny
10:05 Otwarcie spotkania
Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
10:15 Jak powstają innowacyjne pomysły? Wprowadzenie: pomysł, projekt, innowacje
10:45 Podstawowe źródła innowacyjności (wewnętrzne, zewnętrzne)
11:15 Przerwa
11:30 Metodyka zarządzania innowacyjnymi projektami (Stage Gate, Fast Track). Budżet projektu innowacyjnego: kategorie kosztowe, szacowanie kosztów w projekcie i weryfikacja postępu rzeczowo- finansowego projektu
12:00 Budowa i zarządzanie zespołem projektowym w kontekście innowacji
12:30 Zarządzanie innowacyjnymi projektami dofinansowanymi z UE
13:15 Podsumowanie, sesja Q&A
13:30 Zakończenie spotkania

 

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.