Formularz zgłoszeniowy do specjalistycznych usług doradczych

Formularz zgłoszeniowy do specjalistycznych usług doradczych oferowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o/Gdański Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu  pn. „Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy”.

Potwierdzeniem poprawnie wysłanego formularza będzie jego kopia wysłana na adres wskazany w formularzu. Jeśli nie otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem w ciągu 15 min od złożenia lub pojawią sie jakiekolwiek problemy z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt pod adresem office@strefa.gda.pl.

Formularz zgłoszeniowy

1. Rodzaj podmiotu

2. Podmiot działa w obszarze poniższych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

10. Wybór usługi
 

Administratorami Państwa danych jest:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 286.603.000,00 zł w całości wpłacony, 
  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować  do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres rodo@strefa.gda.pl
  2. Dane osobowe podane w procesie zgłoszenia Uczestników zbieramy od Państwa, w celu świadczenia specjalistycznych usług doradczych oferowanych przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu Tripolis.
  3. Dane osobowe wskazane w pkt 2 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit b, oraz c RODO, czyli jako niezbędne do realizacji usług, na rzecz osoby, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją usług, oraz jako dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania czynności związanych z funkcjonowaniem PSSE, monitoringiem i ewaluacją projektu Tripolis. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. ubezpieczeniowa, doradcza, IT dostarczająca system rejestracji Uczestników wydarzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat, lub do czasu cofnięcia zgody.
  6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w specjalistycznych usług doradczych oferowanych przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu Tripolis.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza

Nie mozna teraz wyslac formularza, sprobuj pozniej.