Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest partnerem Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności. Jako przedsiębiorstwo mogące poszczycić się tym tytułem przygotowaliśmy zniżki dla wolontariuszy Korpusu Solidarności na usługi w ramach działań PSSE w tym te związane bezpośrednio z działalnością Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy kompleksowy program wolontariatu skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych którzy organizują wolontariat. Inicjatywa zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim wspiera działania skierowane dla tych grup między w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu. Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły >

Karta Wolontariusza

Karta Wolontariusza jest formą podziękowania wszystkim Członkom Korpusu Solidarności za ich nieprzeciętne zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym. Dzięki Karcie wolontariusze mogą korzystać z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.

Szczegóły >

Zniżki

W ramach Karty Wolontariusza PSSE udzielenia członkom Korpusu Solidarności, posiadającym aktywną/ważną Kartę Wolontariusza szczególnych uprawnień w wysokości:
  • 30% zniżki* na najem stanowiska w strefie Co-work Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Pakietu Pomorskiego. Zniżka będzie przysługiwała potencjalnym najemcom przez rok, tj. okres obowiązywania umowy. Zniżka przyznawana jest w sytuacji kiedy członek lub członkowie zarządu spółki lub w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej– właściciel, posiadają Kartę Wolontariusza.  Szczegóły >
  • 10% zniżki** na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w zarządzanym przez PSSE: Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.    Szczegóły >
  • 10% zniżki**na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni.    Szczegóły >
  • 10% zniżki** na szkolenie w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, które obecnie mieści się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Nabyte umiejętności po szkoleniu: 
•    Sterowanie robotami w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kontrolera,
•    Programowanie zadań typu pick and place, 
•    Zdalne programowanie robotów oraz wiedza na temat sposobu w jaki funkcjonują podzespoły, 
•    Znajomość typów robotów przemysłowych oraz ich zastosowanie w przemyśle,
•    Wiedza na temat zabezpieczeń stosowanych w pracy z robotami, 
•    Współpraca robotów z czujnikami, 
•    Podstawy projektowania detali oraz generowania g-code;
  • Darmowe konsultacje z doradcą zawodowym;
  • Darmowy udział w wybranych szkoleniach organizowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o.

*Rozliczenie za najem stanowiska pracy w strefie co-work, najem sal w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii oraz na szkolenie w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych następuje jedynie poprzez wystawienie faktury VAT dla Posiadacza Karty Wolontariusza. Faktura VAT wystawiana jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

**Rozliczenie za usługi wymienione w ustępie 1 litera B tj. zniżka na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym następuje poprzez wystawienie faktury VAT dla Posiadaczy Karty Wolontariusza tj. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób fizycznych na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, płatne gotówką w dniu świadczenia usługi w godzinach 8:00 – 16:00 w bud. B, IV piętro, w sekretariacie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.