Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności

Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została partnerem Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności. Jako przedsiębiorstwo mogące poszczycić się tym tytułem przygotowaliśmy zniżki dla wolontariuszy Korpusu Solidarności na usługi w ramach działań PSSE w tym te związane bezpośrednio z działalnością Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy kompleksowy program wolontariatu skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych którzy organizują wolontariat. Inicjatywa zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim wspiera działania skierowane dla tych grup między w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu. Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły dotyczące programu

Karta Wolontariusza

Karta Wolontariusza jest formą podziękowania wszystkim Członkom Korpusu Solidarności za ich nieprzeciętne zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym. Dzięki Karcie wolontariusze mogą korzystać z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.

Szczegóły dotyczące karty wolontariusza

Zniżki

W ramach Karty Wolontariusza PSSE udzielenia członkom Korpusu Solidarności, posiadającym aktywną/ważną Kartę Wolontariusza szczególnych uprawnień w wysokości:
  • 30% zniżki* na najem stanowiska w strefie Co-work Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Pakietu Pomorskiego 30%. Zniżka będzie przysługiwała potencjalnym najemcom przez rok. Zniżka przyznawana jest w sytuacji kiedy członek lub członkowie zarządu spółki lub w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej– właściciel, posiadają Kartę Wolontariusza.
  • 10% zniżki** na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. 
  • 10% zniżki* na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. 
  • 10% zniżki* na szkolenie w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Centrum mieści się w budynku dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej na Wyspie Ostrów w Gdańsku, gdzie obecnie trwa proces rewitalizacji i przygotowania terenu do produkcji przemysłowej w branży stoczniowej. Ośrodek szkoleniowy, tworzony na potrzeby przemysłu stoczniowego i innych inwestorów ulokowanych na tym terenie, to element projektu rewitalizacji i aktywizacji obszarów postoczniowych. Jego celem jest stworzenie sprzyjających warunków dla rentownej produkcji w oparciu o nowe technologie i wykwalifikowane kadry. Nabyte umiejętności po szkoleniu: 
- sterowanie robotami w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem kontrolera,
- programowanie zadań typu pick and place, 
- zdalne programowanie robotów oraz sposobu w jaki funkcjonują podzespoły, 
- znajomość typów robotów przemysłowych oraz ich zastosowanie w przemyśle,
- wiedza na temat zabezpieczeń stosowanych w pracy z robotami, 
- spółpraca robotów z czujnikami, 
- podstawy projektowania detali oraz generowania g-code;

Osoba do kontaktu: Marta Goralska - 667 200 080m.goralska@strefa.gda.pl 
  • Darmowy udział w wybranych szkoleniach organizowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. 
*Rozliczenie za najem stanowiska pracy w strefie co-work, najem sal w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii oraz na szkolenie w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych następuje jedynie poprzez wystawienie faktury VAT dla Posiadacza Karty Wolontariusza. Faktura VAT wystawiana jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

**Rozliczenie za usługi wymienione w ustępie 1 litera B tj. zniżka na najem sal w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym następuje poprzez wystawienie faktury VAT dla Posiadaczy Karty Wolontariusza tj. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób fizycznych na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, płatne gotówką w dniu świadczenia usługi w godzinach 8:00 – 16:00 w bud. B, IV piętro, w sekretariacie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.