Projekt Firmy GPN-T Widziane Oczami Dziecka

"Firmy GPN-T widziane oczami dziecka" to autorski projekt Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego realizowany wraz z przedszkolem. Ma on na celu zapoznawanie dzieci od najmłodszych lat, ze specyfiką wybranych zawodów, nowych technologii i przedsiębiorczości. Celem projektu jest także tworzenie lokalnej, „parkowej” koalicji na rzecz rozwijania dziecięcych kompetencji.

Przedszkolaki gościły już w firmach:
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Wirtualne Biuro,
  • E – Engineer Symulacje Komputerowe,
  • GEMINI Hütter Sp. z o.o.,
  • ROMA Przedsiębiorstwo Turystyczne,
  • Assistech sp. z o.o.,
  • Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Ochrony Środowiska
  • NNT Sp. z o.o.,
  • Polpharma Biologics S.A.,
  • Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych Sp. z o.o.
Każdą „lekcję przedsiębiorczości” wieńczył konkurs rysunkowy tematycznie związany ze spotkaniem. Wszystkie prace, nie tylko te nagrodzone, tworzą małą galerię w korytarzu prowadzącym do przedszkola.

Zdjęcia z roku szkolnego 2019/2020