Przywrócenie Żywotności Bałtyku

Tytuł projektu

„Reviving Baltic Resilience” (Przywrócenie Żywotności Bałtyku). Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego regionu Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego rozwoju, Cel szczegółowy 2.2: Wzrost wykorzystania zielonych technologii w celu ograniczenia zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku.

Osoba do kontaktu

Anna Zielińska
kom.: +48 603 700 010
a.zielinska@strefa.gda.pl
Partnerzy projektu: Politechnika Gdańska (Lider projektu), Klaipeda University (Litwa), Municipality of Bastad (Szwecja), Linnaeus University (Szwecja), Industrial Development Center South (Szwecja), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Szwecja), Municipality of Palanga (Litwa)

Partnerzy stowarzyszeni: Liepaja University (Łotwa), Zarząd Morskiego Portu Gdańskiego SA, CleantechInn  (Szwecja), Innovation Management and Communication Group Sweden (Szwecja), KSRR (Szwecja)

Cel projektu: Wykorzystanie zielonych technologii w celu zmniejszenia zanieczyszczenia na obszarze Południowego Bałtyku poprzez zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznych i niepożądanych cząstek do Morza Bałtyckiego. Projekt ma również na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat proaktywnych rozwiązań środowiskowych w regionie Południowego Bałtyku.

Rezultaty projektu: Głównymi rezultatami projektu będą cztery badania pilotażowe we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie, a także utworzenie Klastra Zielonych Technologii Morza Bałtyckiego. Projekt zakłada 3-etapowy proces obejmujący analizę techniczną najbardziej optymalnych proaktywnych technologii i rozwiązań dla każdego przypadku pilotażowego, realizację każdego przypadku pilotażowego, a także ocenę wdrożonych rozwiązań z perspektywy technicznej, społecznej i ekonomicznej. 

Wartość projektu: 1 480 411,77 euro

Dofinansowanie: 1 258 350,00 euro

Okres realizacji: 01.07.2017 r. - 30.06.2021 r.

Zakończenie projektu: 30.06.2021 r.

Strona internetowa >