Specjalistyczne usługi dronem

Korzyści wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych związane są z możliwością precyzyjnego lokalizowania i obrazowania terenów/obiektów/środków trwałych z innej perspektywy. Usługi przy użyciu dronów są szybkim i bezpiecznym sposobem do zbierania, analizy i przetwarzania danych. 

Wieloletnie doświadczenie oraz posiadany wysokiej klasy sprzęt marki DJI i DEVOURER pozwala na oferowanie szerokiego spektrum usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Ceny usług wyceniane są indywidualnie i uzależnione są od kilku czynników:
 1. ilość startów/wylotów drona potrzebna do rejestracji materiału
 2. rodzaj i ilość urządzeń potrzebnych do wykonania zlecenia
 3. cykliczność wykonywania usługi
 4. ilość materiału / danych
 5. koszty logistyczne
 6. usługi dodatkowe (obróbka danych, przygotowanie opracowania, wizualizacje, ujęcia z kamer stacjonarnych)
 7. ograniczenia związane z strefami powietrznymi (wystąpienie o zgodę na lot do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej lub zarządzającego daną strefą)
 8. ograniczenia terenowe (np.: wysoka zabudowa, słupy energetyczne itp.)
Szczegółowe informacje i wyceny:

Wojciech Leonowicz

w.leonowicz@strefa.gda.pl
kom.: +48 601 993 611

Operator:

Zdjęcia i filmy z drona

Oferujemy profesjonalne i indywidualne podejście do sesji zarówno z ziemi jak i z powietrza przy użyciu zaawansowanego sprzętu ze stabilizacją.

Szkolenia na pilotów dronów

Prowadzimy szkolenia na pilotów dronów dla uprawnień w kategorii szczególnej n-STS. Ponadto uzupełniamy kompetencje pilotów posiadających uprawnienia o dodatkowe umiejętności wykorzystując przy tym bezzałogowe statki powietrzne. Posiadamy profesjonalny sprzęt oraz doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń UAVO.

Uprawnienia pilota drona do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS jak i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej o masie < 4 - 25 kg w kategorii szczególnej.

n-STS – 01 VLOS (w zasięgu wzroku) < 4 kg
n-STS – 02 VLOS (w zasięgu wzroku) < 25 kg
n-STS – 03 VLOS (w zasięgu wzroku) < 25 kg – samolot bezzałogowy
n-STS – 05 BVLOS (poza zasięgiem wzroku) < 4 kg
n-STS – 06 BVLOS (poza zasięgiem wzroku) < 25 kg
n-STS – 07 BVLOS (poza zasięgiem wzroku) < 25 kg -samolot bezzałogowy

Posiadamy pakiety szkoleniowy, które zawierają uprawnienia na drona w zakresie krajowych scenariuszy  n-STS  oraz moduł specjalistyczny (opcja wyboru)
 • Fotogrametria – Drony w Geodezji
 • Termowizja + Fotogrametria – Drony w budownictwie
 • Termowizja – Fotowoltaika 
 • Termowizja i inspekcje z drona
 • Foto – wideo z drona

DLA KOGO ?
Szkolenia / Warsztaty przeznaczone są dla firm, instytucji publicznych jak i również osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie pilotażu, inspekcji oraz pozostałych zastosowań bezzałogowych statków powietrznych. Podczas zajęć przedstawiamy szeroki zakres sprzętu fotograficznego, dronów, oprogramowania, aplikacji oraz niezbędnych akcesoriów dodatkowych potrzebnych do wykonywania nalotów.

Inspekcje wizyjne

Możliwości zastosowania usługi:
 • weryfikacja postępów prac inwestycyjnych (wykonanie zdjęć przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończonej inwestycji);
 • inwentaryzacja dużych terenów;
 • wizualizacje na potrzeby planowania/projektowania (wizualizacja inwestycji na konkretnym terenie);
 • ocena stanu obiektu lub obszaru;
 • nadzór inwestorski;
 • transmisje na żywo prezentujące dany teren/inwestycje;
 • cykliczne naloty monitorujące.

Ortofotomapy i modele 3D

Ortofotomapa to narzędzie pozwalające na dokładne i aktualne zobrazowanie ziemi.
Model 3D obiektu lub terenu pozwala na trójwymiarowe odwzorowanie budynku lub obszaru terenu.

Możliwości zastosowania usługi:
 • branża drogowa oraz budowlana - etap projektowania oraz inwentaryzacji obiektów;
 • ochrona środowiska;
 • branża reklamowa przy sporządzaniu fotomap i planów sytuacyjnych;
 • administracja publiczna przy sporządzaniu map gmin, miast, powiatów w tym map atrakcji turystycznych;
 • branża energetyczna przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych związanych z infrastrukturą techniczną;
 • inwestorzy przy analizach danych przestrzennych w celu wyboru najlepszej lokalizacji pod inwestycje;
 • deweloperzy przy sporządzaniu wizualizacji oferty mieszkaniowej;

Monitoring jakości powietrza

Kontrola i pomiar niebezpiecznych substancji, gazów i pyłów oraz pyłów zawieszonych w powietrzu w przestrzeniach otwartych oraz obiektach półotwartych za pomocą drona. Jednoczesny pomiar pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz 4 substancji z pośród: Ozon O3, Chlor Cl2, Dwutlenek siarki SO2, Dwutlenek azotu NO2, Formaldehyd HCHO, Siarkowodór H2S, Tlenek węgla CO.

Możliwość zastosowania usługi:
 • monitoring miejski (lokalne sieci jakości powietrza,  monitorowanie osiedli, parków miejskich, monitorowanie przekroczeń, ocena oddziaływania na środowisko)
 • monitorowanie środowiska przemysłowego (zakłady produkcyjne, oczyszczanie ścieków, odpady i składowiska odpadów, emitowane źródła zanieczyszceń, lotniska, porty, stacje kolejowe, monitorowanie przekroczeń)
 • monitorowanie otwartej przestrzeni (parki, obszary leśne, badanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego)
 • monitorowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych (w pasie autostrad i dróg, ulice, parkingów)

Badania termowizyjne

Możliwość zastosowania usługi:
 • badanie termowizyjne budynków mieszkalnych
 • badanie termowizyjne instalacji przemysłowych
 • badanie termowizyjne maszyn
 • audyt energetyczny

Korzyści dla klienta:
 • wczesne wykrycie uszkodzeń odpowiedzialnych za utratę ciepła w budynku
 • redukcja kosztów pracy ludzkiej w miejscach niebezpiecznych
 • redukcja czasu
 • wysoka dokładność pracy (inspekcja osobista nie jest w stanie wychwycić i wykryć nieszczelności, mostków cieplnych, wad konstrukcji w taki sposób jak termowizja)
 • możliwość weryfikacji wykonanych prac remontowych i/lub modernizacji.