URBAN TECH Horyzont 2020

Tytuł projektu

„URBAN TECH - Value chain innovations in emerging Health Tech, Smart City and Greentech industries addressing the challenges of a smart urban environment” (Innowacje w łańcuchu wartości w powstających branżach Health Tech, Smart City i Green Tech w odpowiedzi na wyzwania inteligentnego środowiska miejskiego).

Projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020-EU.2.3., H2020-EU.2.3.2.2.), Nabór: H2020-INNOSUP-2020-01-two-stage,Tematyka: INNOSUP-01-2018-2020 Cluster facilitated projects for new industrial value chains (Projekty wspierane przez klaster dla nowych przemysłowych łańcuchów wartości).

Osoba do kontaktu

Anna Zielińska
kom.: +48 603 700 010
a.zielinska@strefa.gda.pl
Partnerzy projektu:

Civitta Eesti AS – Estonia (Lider projektu),Tallinn Science Park Tehnopol – Estonia, Turku Science Park – Finlandia, Vasteras Science Park – Szwecja, Kaunas Science and Technology Park – Litwa, Technology Park Ljubljana Ltd – Słowenia, Cyber Forum EV – Niemcy, Energiesparverband OberosterreichSPO – Austria, ZWI Zentrum fur Wissens- und Innovationstransfer GmbH – Austria, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Gdański Park Naukowo-Technologiczny) – Polska, GLOBAZ S.A. – Portugalia.Cel projektu:

Rozwój i wzrost konkurencyjności europejskich MŚP i start-upów poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub znacznie ulepszonych produktów i usług o wyższej wartości (o wyższej jakości, zwiększonym dostępie, ekoinnowacyjnych, zasobooszczędnych i skalowalnych w skali międzynarodowej). W perspektywie długoterminowej (cel strategiczny) projekt ma na celu wprowadzenie innowacji i zwiększenie konkurencyjności europejskich branż Health Tech, Green Tech i Smart City.

Propozycja wartości:
  • Oferowanie innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań międzysektorowych i transgranicznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych;
  • Łączenie różnych interesariuszy branżowego łańcucha wartości w celu współpracy i wspólnego wprowadzania innowacji;
  • Wspieranie MŚP i start-upów w globalnym skalowaniu ich rozwiązań i produktów.
Rezultaty projektu:
  • 300 klastrowych wyzwań;
  • Otwarta przestrzeń online oparta na Wirtualnej Bibliotece Wyzwań zorganizowana wokół branż Health Tech, Green Tech i Smart City;
  • 320 wspólnych innowacyjnych pomysłów/rozwiązań złożonych przez MŚP i start-upy wybranych do hackathonów branżowych w ramach otwartego zaproszenia;
  • 16 międzynarodowych hackathonów branżowych, których efektem będzie 80 transgranicznych i międzysektorowych projektów innowacyjnych wybranych do inkubacji i I etapu wsparcia (maksymalnie do 10 350 EUR);
  • ~30 projektów wybranych do wsparcia drugiego etapu (20-30 tys. EUR) do testów i demonstracji na dużą skalę w celu dostarczenia minimalnie opłacalnych produktów (MPV);
  • 20 projektów wybranych do wsparcia etapu Going Global (do 14 tys. EUR);
  • 20 przetestowanych i zademonstrowanych produktów, partnerstw i dalszego finansowania publicznego i prywatnego, przyciągniętych poprzez rozwój biznesowy projektu i wsparcie globalne w ciągu 3-5 lat.
Wartość projektu: 5 269 616,25 EUR

Dofinansowanie: 4 973 328,75 EUR

Okres realizacji: 01.09.2021 r. – 31.08.2024 r.


Urban tech - o projekcie
  Accelerating innovation in Health Tech,
Smart City and Greentech
www.urbantech-project.eu | info@urbantech-project.eu