Akceleracja Biznesów Społecznych - nabór przedłużony

Dodano

17.10.2022

Przedłużamy nabór wniosków do Akceleracji Biznesów Społecznych do 1 listopada 2022 r.!


Jeżeli realizujesz działania w zakresie ekonomii społecznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot koniecznie zgłoś się do Akceleracji Biznesów Społecznych organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

NABÓR DO 1 EDYCJI ZAKOŃCZONY

Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z dedykowanego wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.
Szczegóły naboru >

Masz pytania?

Katarzyna Balcewicz - Koordynator Programu
601 675 588  |  k.balcewicz@strefa.gda.pl

Wojciech Leonowicz
 – Specjalista ds. rozwoju startupów
601 993 611  |  w.leonowicz@strefa.gda.pl

 
--------------------------

Program realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej: OWES), o nr RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz również

BioTech Daily

>

NNT wchodzi na rynki Ameryki Północnej i Australii

>

ŚTP 2019 w GPNT

>

BioTech Daily za nami

>

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego 2020

>