Eco-ON Online

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do wzięcia udziału w konferencji online:
Eco-ON- Laboratoria Molanote jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw,
która odbędzie się 27 maja o godz. 10.00.

Spotkanie dotyczyć będzie tematyki współpracy świata nauki z biznesem, tj. stymulowanie działalności B+R przez przedsiębiorstwa poprzez współpracę z zewnętrznymi podmiotami B+R. Podczas spotkania zostanie przedstawiona m.in. oferta modułowych laboratoriów nowoczesnych technologii energooszczędnych, które są najnowszej generacji zapleczem badawczo-rozwojowym, przykłady współpracy przedsiębiorców z tymi laboratoriami oraz ciekawe inicjatywy B+R oparte na współpracy nauki i biznesu.

Zapraszamy serdecznie do obowiązkowej rejestracji, po jej dokonaniu tuż przed wydarzeniem przesłany zostanie email z dostępem do spotkania online. - REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Agenda
10:00 Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników 
Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Część 1 -  LABORATORIA MOLANOTE JAKO ZAPLECZE B+R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
10:10 Laboratorium Inteligentnej Energetyki  LAB-6 jako zaplecze B+R dla przedsiębiorstw
dr inż. Mirosław Włas, Kierownik Laboratorium | Politechnika Gdańska
10:20 Prace B+R w przedsiębiorstwie Softgent
Marcin Hasse, Prezes Zarządu | Softgent
10:30 Prace B+R w przedsiębiorstwie Eco Led Prestige
Damian Ściepko, Dyrektor | Eco Led Prestige
10:40 Prace B+R w przedsiębiorstwie Niviss 
Mateusz Feldzensztajn, Zastępca głównego konstruktora | Niviss 
10:50 Laboratoria Molanote jako zaplecze B+R dla przedsiębiorstw
dr hab. Marcin Lackowski prof. IMP PAN, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych | Instytut Maszyn Przepływowych  Polskiej Akademii Nauk
Część 2 – INICJATYWY B+R Z PERESPEKTYWY BIZNESU I NAUKI
11:00 Projekt wyspy energetycznej w Lubaniu
Bartosz Pietrzykowski, Prezes | IMPLASER Innovative Technologies
11:10 Chemiczne magazynowanie wodoru
dr inż. Andrzej Rogala | Politechnika Gdańska
11:20 Działalność B+R realizowana przez Excento
Krzysztof Malicki, Prezes  Zarządu | Excento
11:30 Rozwiązania techniczne dostarczane przez pomorskie firmy funkcjonujące w obszarze tematycznym ISP3:
Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i pa-liw oraz w budownictwie
Adam Protasiuk – Wiceprezes Zarządu | Regionalna Izba Gospodarcza - Lider Specjalizacji ISP 3 
Damian Mucha – Dyrektor Generalny | Regionalna Izba Gospodarcza - Lider Specjalizacji ISP 3
11:40 Część 3 - DYSKUSJA