Eco-ON Technologie Ekoefektywne - relacja

Dodano

06.07.2021

Propagowanie rozwiązań ekoefektywnych, energooszczędnych i pro środowiskowych w budownictwie i przemyśle – tak brzmiał motyw przewodni konferencji Eco-ON Technologie Ekoefektywne, objętej patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki.

Tematyka konferencji jest bardzo istotna dla Polskiej gospodarki i dla gospodarki światowej, ale również dla kolejnych pokoleń mieszkańców tej planety. Będziemy rozmawiać o innowacjach ekoefektywnych. Technologia idzie tak szybko do przodu, że warto się zastanowić czy za 50-100 lat będą potrzebne jeszcze sieci elektroenergetyczne? Może nie będzie nawet potrzebne to, o czym dzisiaj mówimy? Jednakże, bardzo ważne jest w jakim kierunku idziemy. Musimy racjonalnie gospodarować zasobami naszej planety żeby ją chronić i zapewnić lepsze warunki życia przyszłym pokoleniom. – powiedział Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Przemysław Sztandera otwierając spotkanie.
 
Konferencja Eco-ON została zainaugurowana wystąpieniem Pana prof. dr hab. inż. Piotra Doerffera, wywodzącego się z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Poza tematyką OZE Pan Profesor zajmuje się mikroenergetyką dla zastosowań prosumenckich i tego właśnie tematu dotyczyła prelekcja.

Niezwykle ważną tematykę poruszył także nasz gość specjalny, Pani Marta Piątkowska z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Ekspert w zakresie optymalizacji zużycia energii, efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego, doradztwa energetycznego oraz neutralności klimatycznej. Pani Prelegent opowiedziała o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa, stawiając na wstępie pytanie: czy jest to tylko spełnienie ustawowego obowiązku czy też szansa na zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach?

Pierwszy blok konferencji zakończył się wystąpieniem Pana Andrzeja Schlesera, członka zarządu przedsiębiorstwa Polskie Domy Drewniane S.A., który przez ostatnie lata kierował projektami związanymi z rozwojem i wsparciem sektora przedsiębiorczości leśnej, zarządzaniem jakością prac leśnych oraz projektami współpracy transgranicznej. Pan Prezes opowiedział o budownictwie modułowym, drewnianym, nowoczesnym, które oszczędza energię. Odpowiedział m.in. na takie pytania jak: Dlaczego to budownictwo jest takie istotne i czy takie domy mogą naprawdę mieć o 50% niższy ślad węglowy niż budownictwo betonowe?
 
Budownictwo energooszczędne to jeden z tematów, którymi zajmują się prowadzone przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną laboratoria MOLANOTE. Zakres działalności laboratorium Inteligentnej Energetyki przybliżył Dr inż. Mirosław Włas – Adiunkt w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, gdzie specjalizuje się w projektowaniu systemów zarządzania energią i zarządzaniu projektami energetycznymi. Głównym zadaniem laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, którego kierownikiem jest dr Włas jest sprawdzenie czy innowacyjne technologicznie rozwiązania, usługi, proponowane przez przedsiębiorców skupionych w ramach powiązania kooperacyjnego MOLANOTE, są zgodne ze standardami bezpieczeństwa i mogą być wprowadzone do sprzedaży na rynku Polskim i Unii Europejskiej. Laboratorium ponadto świadczy usługi badawczo-rozwojowe, szkolenia, usługi doradcze, audytorskie i pomiarowe w obszarze energetyki, systemów zarządzania energią instalacji przemysłowych, BM czy rozproszonych źródeł energii.

Następnie poruszone zostały tematy dotyczące technologii wodorowych. Piotr Maksyś, Dyrektor Klastra Technologii Wodorowych zrzeszającego firmy z obszaru technologii niskoemisyjnych, przybliżył zagadnienie technologii wodorowych, które są przyszłością mającą miejsce już teraz oraz działania realizowane przez Klaster. Temat kontynuował Pan Marek Foltynowicz, Ekspert ds. wodoru w ramach prezentacji „Potencjał paliw przyszłości w dekarbonizacji energetyki – jak efektywnie wykorzystać zielony wodór?”. Pan Marek opowiedział m.in. o Polskiej Strategii Wodorowej i paliwach przyszłości.

Zakończeniem części konferencji poświęconej prelekcjom było wystąpienie Pana Pawła Anuszkiewicza, Eksperta ds. współpracy z wytwórcami w Energa Obrót S.A. W ramach swojego wystąpienia, Pan Paweł odpowiedział na pytanie: „Czy OZE jest receptą na rosnące koszty energii dla firm?” i jednocześnie wprowadził uczestników w tematykę założeń Europejskiego Zielonego Ładu i zeroemisyjności do 2050 r.

Podsumowaniem dotychczasowych wystąpień był panel dyskusyjny „Wpływ innowacji na wzrost efektywności energetycznej w przemyśle oraz na ochronę środowiska”, w którym gościli: Marta Piątkowska, Kierownik Działu Budownictwa Krajowej Agencja Poszanowania Energii S.A., Jarosław Kumięga, Kierownik Referatu Planowania Energetycznego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Zbigniew Borkowski założyciel firmy Infracorr Sp. z o.o. oraz Maciej Kazienko, Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmowę poprowadziła Jaśmina Zwierz, Project Manager w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Jedną z kwestii poruszonych podczas dyskusji był Europejski Zielony Ład i jego cel czyli Europa jako pierwszy neutralny dla klimatu kontynent. Zdanie panelistów na ten temat było podzielone. Z jednej strony neutralność klimatyczna UE do 2050 r. byłaby możliwa, ale taki cel wymagałby zdecydowanych i rozsądnych działań, które z kolei wymagają ogromnych nakładów finansowych oraz prawnych regulacji.

Pan Maciej Kazienko, Wiceprezes PSSE, podkreślił również, że w kwestii ograniczeń w energetyce odnawialnej i rozporoszonej świadomość istnienia problemów zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej cały czas rośnie. W zakresie budownictwa warto zauważyć, że szczyty zapotrzebowania energii elektrycznej występują w tej chwili latem, a nie zimą, co jest bezpośrednio związane ze zmianą klimatu, który cały czas się ociepla. Budownictwo do tej pory realizowane było w głównej mierze jako przeszklone, co nie do końca odpowiada idei zrównoważonego rozwoju. Konsekwencją takiego budownictwa jest zjawisko przegrzewania się budynków, a tym samym zwiększania zapotrzebowania na moc urządzeń chłodniczych i energię elektryczną. Warto pokazywać dobre praktyki w budownictwie użyteczności publicznej, które mogą iść w kierunku zeroemisyjnych, np. poprzez stosowanie aktywnych przesłon, perowskitowych blend, elementów zielonej elewacji, zielonych dachów, systemów nocnego przewietrzania/schładzania budynków, myśląc o zużyciu energii elektrycznej także latem.

Bez względu na drogę, którą wybierze polska energetyka musimy zmierzać do neutralności klimatycznej poprzez zrównoważony rozwój a wydatki na transformacje energetyczną powinny być traktowane jako inwestycje nie jako koszt. Zaspokajanie aktualnych potrzeb oraz rozwój technologiczny zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju powinny być oparte na dbałości o środowisko, gospodarka powinna być narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem. – podkreślił Maciej Kazienko, Wiceprezes PSSE.

Oczekiwania konsumentów są siłą napędową działań środowiskowych i przedsiębiorcy, jeżeli nie chcą się kierować tą odpowiedzialnością i stosować technologii dających ukłon środowisku to będą musieli się im podporządkować ze względu na koszty, które nieustannie rosną. Stosowanie tych technologii jest bezpośrednio związane z przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Partnerom, Patronom oraz Uczestnikom za obecność i życzymy samych zielonych innowacji.

 

Zobacz również

Pomeranian Digital Innovation Hub - inauguracja działalności

>

ZaPARKuj na wiosnę w PSSE – Dzień Otwarty

>

Podsumowanie VI edycji Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

>

Hej StartUP 2024

>

Strefa Akceleracji - nabór 2023

>