QSAR Lab koordynatorem wielomilionowego kontraktu z Europejską Agencją Chemikaliów!

Dodano

01.03.2024

Gdańska spółka QSAR Lab wiodącym doradcą Europejskiej Agencji Chemikaliów ws. opracowania nowych standardów rejestracji nanomateriałów.

Europejska Agencja Chemikaliów (ang. European Chemicals Agency, ECHA) tj., najważniejsza instytucja zarządzająca obrotem chemikaliów na terenie Unii Europejskiej, wybrała głównego doradcę ws. opracowania standardów grupowania nanomateriałów (kryteria identyczności i podobieństwa nanopostaci, ang. sameness i similarity) w oparciu o nowe metody będące alternatywą wobec badań na zwierzętach, tzw. NAMs (New Approach Methodologies). Opracowana metodyka stanowić będzie podstawy nowych regulacji prawnych dot. rejestracji i wprowadzania nanomateriałów na rynek europejski.

Kontrakt na sześcioletnią współpracę ramową podpisany w styczniu tego roku, otrzymało konsorcjum projektowe koordynowane przez spółkę QSAR Lab, w skład którego wszedł również Uniwersytet Łódzki, Instytut Badań Medycznych i Higieny Pracy w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Jest to jeden z największych kontraktów doradczych zawartych przez ECHA w 2023 roku. Dla pomorskiej spółki to ogromny sukces i uhonorowanie wieloletnich badań nad rozwijaniem metod badawczych oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych i nanomateriałów przy wykorzystaniu metod komputerowych stanowiących alternatywę do badań laboratoryjnych na zwierzętach.

Nanomateriały w ostatnich latach cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Możliwość modyfikacji ich cech fizycznych, chemicznych i biologicznych pozwala na tworzenie nanocząstek o pożądanych właściwościach, co z kolei przekłada się na ich wszechstronne zastosowanie, między innymi w biotechnologii, medycynie, elektronice, przemyśle spożywczym i kosmetologii. Nanomateriały obecne są w niemal każdym aspekcie naszego życia, z czym wiąże się potencjalne narażenie konsumentów na ich wpływ. Wzrost zapotrzebowania i rosnący popyt na nanomateriały, a także ich szerokie zastosowanie w przemyśle, sprawiły, że konieczna stała się ocena potencjalnego ryzyka, jakie mogą one stwarzać dla zdrowia człowieka i środowiska. Obecnie wyzwanie stanowi zarówno właściwa ocena bezpieczeństwa stosowania nanomateriałów, jak również ogromny koszt jej przeprowadzenia. Standardy wypracowane w ramach zainicjowanego 6-letniego projektu stanowić będą odpowiedź na
potrzebę zrównoważonej strategii testowania nanomateriałów.

Firma QSAR Lab od początku swej działalności przenosi chemię z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej, oferując szereg specjalistycznych usług z zakresu chemii obliczeniowej i toksykologii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów, QSAR Lab wspiera przemysł i organy regulacyjne w zakresie badań nad nanopostaciami i potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia człowieka i środowiska związanymi z ich użyciem.

Zobacz również

(R)ewolucja przemysłowa. Czy transformacja cyfrowa jest odpowiedzią na kryzys?

>

#PoznajcieGPNT: 11X

>

#PoznajcieGPNT: ARSYS, B-LABS, ULTIMA

>

#PoznajcieGPNT: AT Systems sp. z o.o.

>

#PoznajcieGPNT: Byte Barrel sp. z o.o.

>